Rudolf Georg Bube

Rudolf Georg Bube fotografert i 1925

Rudolf Georg Bube slåss i begge verdenskrigene. Han var fra Bochum. Hvordan hans papirer og medaljer dukket opp på ekebergsletta i 2006 vet jeg ikke, men jeg anser det som sannsynlig at papirene hans ble liggende igjen i Norge etter krigen og at de så har dukket opp fra en eller annen kistebunn.... Jeg håper at disse papirene en dag blir til nytte for noen fra hans slekt som vil forske i sin slektshistorie.

Rudolf Georg Bube vant Jernkorset av 2. klasse og ble tildelt Hindenburg Korset med Sverd, noenlunde tilsvarende vår Norske deltakermedalje. Medaljen med sverd ble tildelt dem som hadde vært stridende, det finnes også en versjon uten sverd for dem som var ikke-stridende og en svart versjon for enker og foreldre til falne. Ettersom man i Tyskland ikke graverte navn eller tjenestenummer på medaljer er det uvanlig å finne medaljer som kan knyttes til enkeltpersoner, med mindre man har tildelingsbrevet sammen med medaljen, noe som ikke er spesielt vanlig.

Rudolf Georg Bubes medaljer. Jernkorset av 1914, 2. klasse og Hidenburg Korset med Sverd. Klikk på bildet for større versjon.

Bubes militærpass fra første verdenskrig finnes bevart. Her står omtalt med tysk grundighet hva han har vært med på.

Et Militærpass gir enormt mye informasjon:

Ved krigsstart var han i Ersatz Abteilung Westphälischer Jäger Battallion 7, 11. november 1914.

Faren var Taktekker Valentin Bube, Moren het Anna (Schmalz) Bube, og han var protestant. 1m 73 cm høy, støvler størrelse 29 med bredde 5. 17 april 1916 begynte han på offiserskurs. Han ble såret i strid. Han fikk skarpskyttermerket av 2. klasse med Gewehr98 rifle, Han fikk jernkorset 7. Januar 1917. Hans oppførsel beskrives som god.Han var i en rekke Jäger enheter i løpet av sin tjeneste og slåss i Romania i stor grad. 2. desember 1918 ble han dimittert fra tjeneste.

Her er Bubes førekort fra 1925 med stempler fra senere tidsperioder også.

Han fikk også førerkort for tilhenger i 1940:

Reisepasset hans, tydeligvis et utenrikspass.

Hva som skjedde med Rudolf Georg Bube vet jeg ikke. I følge Volksbund som forvalter tyske krigsgraver var han født 08.09.1894 og han døde 04.11.1944. Man kan gjøre seg mange tanker om hva som skjedde, det var en meget dramatisk periode da han døde,men noe sikkert vet jeg ikke.

Hans lik kom hjem, ihvertfall, og er begravet på kirkegården i Bochum.