Fotoalbum Hoover

Iblant dukker det opp noe som simpelthen bare er unikt. Dette er et slikt tilfelle. For oss som er interesserte i de personlige historiene er Jacob F. W. Hoovers minnealbum fra første verdenskrig en absolutt skatt. Her er unike og ukjente fotografier som dekker svært mye, unike maritime fotografier, originale upubliserte private bilder av Amerikanernes berømte General John J. "Black Jack" Pershing, unike fotografier av hospitaltog og behandling av sårede, mengdevis av soldathumor klippet fra datidens publikasjoner og laget i felt... Et helt fantastisk funn som vi knapt kan tro vi kunne få tak i i en slik tilstand.

Tidens tann gnager langsomt og sikkert. Papiret ødelegges sakte innenfra av syrene i det og blir stivt, sprøtt og misfarget, fotografier falmer... Om noen tiår til kan dette albumet være helt ødelagt og ikke lenger gi den informasjonen det nå inneholder, det er derfor av største viktighet å dokumentere slike ting for ettertiden før de blir til støv og forsvinner. Eierens historie, utover dette albumet, er allerede borte. Albumet kom ut av et dødsbo i vestre Pensylvania, og det er sannsynlig at alle som kjente de detaljerte historiene bak bildene og tekstene nå er døde. Da blir det ekstra viktig å ta vare på det som fortsatt kan berges for ettertiden. Derfor har vi valgt å presentere albumet i sin helhet, ingenting utelatt, selv om turistbildene sikkert ikke er så interessante for de militært interesserte, de militære bildene ikke er så interessante for de som liker gamle postkort, de maritime bildene ikke er så interessante for dem som er interessert i infanteri og artilleri osv. Materialet her kunne vært sortert og ordnet på mange måter, etter tema, kronologisk osv, men vi har valgt å publisere alt i den rekkefølgen Hoover selv satte det i albumet. Det betyr at en del ikke ligger kronologisk, men det er ihvertfall slik albumets opphavsmann ville det skulle være, og det velger vi å respektere. De mest spektakulære bildene og tekstene ligger forøvrig nederst på denne siden, de burde kanskje vært presentert først, men nok en gang, dette er slik Hoover selv arrangerte dem.

Her er julemenyen for 1918 for Advance Ordnace Depot no. 4, det framskutte ammunisjonsdepot nummer 4 detachment "B". Kalkun med godt tilbehør, trykket på Fransk med Hoovers egne oversettelser skrevet bak. Interessant er at han også har skrevet på at de fikk 8 kilo fra General Pershings hovedkvarter i Chaumont, og at han noterer at de er i Haute-Marne Frankrike og at til stede var Major Daly og Kaptein Armstrong.

Hoover har limt inn mengdevis av utklipp fra publikasjoner, her to visdomsord hvor det nederste beviser at politikerforakt ikke er noe som har oppstått i vår tid, og et dikt som uttrykker gleden over å være på hjemvei, "Song of the homing soldier" av Rheem Douglas. Diktet uttrykker nok også hvordan faren for å bli senket av ubåter på vei til Europa nå er borte når han vender hjem.

På denne siden ser vi det første glimtet av Hoover selv. I tillegg ett fotografi av "Nimes - les arénes". Nimes i Frankrike ser ut til å ha gjort et uutslettelig inntrykk på Hoover og dette er kun det første av mange postkort derfra.

Her ser vi Hoover selv på et falmet fotografi, stående mellom to kamerater bak en mengde artilleriammunisjon av forskjellige kalibre. Han holder en Amerikansk M1917 rifle med bajonett påmontert (Riflen og bajonetten er identisk med Britenes P14 rifle og bajonett bortsett fra kaliberet.). Teksten sier "Magazine no 2, advance ordnance depot no 4, Gauchery (?) Haute-Marne, France, A.E.F.", Lager nummer 2, det fremskutte ammunisjonsdepot nummer 4, Gauchery (?) Haute-Marne, France, American Expeditionary Force (Den amerikanske ekspedisjonsstyrken.).

En notis fra en avis i Pittsburgh 29. april 1918 om at ammunisjons soldatene (Ordnance men) nå reiser fra camp Hancock. Dette gjelder nok Hoover som en av de 112 ettersom han har limt det inn. I tillegg et bilde av Chaumont (Haute-Marne) L' Hótel de ville (rådhuset).

Et fotografi av søster Nell med en litt vovet tekst "Sister Nell in a wondferful "Aspect" " . I tillegg en spisevogns billet fra Paris - Monte Carlo ekspressen (Tog) fra Januar 1918 og en billett fra "Folies Bèrgere". Disse er altså datert tidligere enn utklippet fra Camp Hancock, og det er mulig han har feildatert dem, men det kan jo også være mulig at han var i Frankrike tidligere og ble sendt hjem for å lære opp soldatene ved Camp Hancock? Dette blir bare spekulasjoner ettersom vi ikke kjenner historien her.

Program fra en konsert holdt av Amerikanske soldater for Amerikanske soldater 4. Mars 1919, fire måneder etter våpenhvilen trådte i kraft. "Good fellowship club" i regi av Y.M.C.A.

En helt og hans dødsmerke, "An hero and his dog tag". Bildet er limt over tekst, og det har nok løsnet fra der det opprinnelig var plassert og siden blitt limt inn der. Vi er nyssgjerrige på hva teksten sier, men bildet er godt fastlimt og vi vil ikke ødelegge det.

"German Iron Cross of the second class, taken from a German prisoner in the Argonne ..... Dunham" Et Tysk Jernkors av andre klasse tatt fra en Tysk Krigsfange i Argonne skogen. Det er mulig at dette ble tatt av en soldat ved navn Dunham, men et papir er limt over noe av teksten. Det er mulig at Jernkorset som en gang var limt inn i albumet har løsnet og at papiret ble limt inn som en lomme medaljen kunne ligge i. Nok en gang hadde det vært spennende å se hvilken tekst papiret skjuler, men man vil jo ikke ødelegge albumet, limet virker solid.....

Bilder og beskrivelser av Romerske etterlatenskaper i Nimes. Han var åpenbart fascinert av historie og har tatt med seg postkort derfra, her La Maison Carée og Les Arénes. Et tempel og arenaen bygget av Caesars (Augustus) Legioner i år 19 før Kristus.

En "meny" fra "Ye Olde "D" Mess", kompani D sin messe, signert av soldatene. Et utslag av soldathumor. Motivet på forsiden viser med all mulig tydelighet at dette er artillerisoldater.

"The fable of Company "D". ", en humoristisk beskrivelse av hvordan kompani D ble til. I tillegg en meny der hver rett tilsvarer en militær ordre. En interessant trykksak.

Trykt pamflett fra "National Day of Prayer, Memorial day, Camp Hancock, GA, May 30, 1918". Med en uttalelse fra president Woodrow Wilson.

'

I tillegg til nok en humoristisk observasjon er her de første sidene i en bok som forteller Amerikanske soldater som skal til Frankrike om hva de vil kunne få se.

Fotografiet øverst viser en Tysk soldat, sannsynligvis en Tysk Krigsfange, foran et par hus sammen med et par unger. Krigsfanger ble satt i arbeid (Se fotografi lenger ned), så dette vil ha vært en dagligdags scene i Franske gater. Under: et fotografi av to Amerikanske soldater.

Enda et humoristisk utklipp og under det nok en side fra de Amerikanske soldatenes "Turistbrosjyre" og en operabillett fra Nimes.

Et lite mysterium. Dette er et bilde av en Romersk akvedukt. Der akvedukten er ødelagt står en mann i rennen. Her er det krysset av, er han på bildet selv? Dette fotografiet er et kommersielt solgt postkort. Nedenfor et fotografi av Canal de la fontaine i Nimes.

En transportordre uten bagasje og uten hester.... for det fremskutte ammunisjonsdepotet. Slike dokumenter har skjeldent blitt tatt vare på, så det er med på å gjøre dette albumet så unikt.

Flere postkort. Chaumont - Moulin de val des Choux og Nimes - temple de Diana, det romerske templet til gudinnen Diana, Jaktgudinnen.

He'll find peace in the Army... en humoristisk historie om en som nok helst burde reise ut med hæren snart.... Og Nimes - La Porte de Auguste. Augustus port.

"The Old girl herself" - Statue of Liberty. Fotografiet er antakeligvis tatt fra dekket på Hospitalskipet Mercy og hadde nok passet bedre sammen med hjemkomstfotografiene senere i albumet, men dette er plasseringen det fikk.

"This lad didn't get home - lowering body from ship to pier in New York" Denne gutten kom ikke hjem (i live), liket senkes fra skip til kai i New York. Nok en gang et foto som nok hører hjemme senere rent kronologisk.

"The "Leviathan" passes the "Mercy" in mid ocean - Taken from the deck of "Mercy". " Skipet Leviathan (Opprinnelig det Tyske skipet Vaterland som ble tatt over av Amerikanerne) passerer Mercy midt ute på havet. Bildet er tatt fra dekket av Mercy.

"Pershing on docks at St. Nazaire." Pershing i havnen i St. Nazaire. "Gen. Pershing inspects the Mercy" General Pershing inspiserer hospitalskipet Mercy. " "Black Jack" comes aboard" Black Jack (General John J. Pershing) kommer ombord. Dette er hittil upubliserte og ukjente originale private fotografier av General Pershing som er av stor verdi.

"The "Leviathan" formerly the "Vaterland" in mid ocean", "This boat has 11 decks and carried 20.000 troops in one trip."., Skipet Leviathan, tidligere Vaterland, midt i havet. Skipet har 11 dekk og tok 20.000 soldater per tur. (I realiteten fraktet hun 14.000 per tur på det meste.)

"Next to Calcutta Marseilles is the dirtiest hole in the world. - French women beat clothes with clubs & scrub them with rocks. "Monday" at the docks of Marseilles, France"

Etter Calcutta er Marseilles det skitneste hølet i verden. - Franske kvinner banker klær med klubber og skrubber dem med steiner. Mandag i havna i Marseilles, Frankrike.

"A "Lukenback" ship taking troops aboard at St. Nazaire." Et Lukenback (?) skip tar soldater ombord i St. Nazaire. Sannsynligvis SS Edward Lukenback.

"A French Submarine manouvering outside the harbour near the Azores" En Fransk undervannsbåt manøvrerer utenfor havn nær Azorene.

'

New York Citys "Welcome Home Boat" with Mayor Hyland & Comittee oinboard", "This boat met every returning troop-ship at Ambrose light and escorted them to pier." New York Citys velkommen hjem båt med ordfører Hyland og komiteen ombord. Denne båten møtte alle returnerende troppeskip og eskorterte dem til kai.

Det er utrolig å finne et album som dette, og man kan takke inderlig for at den som fant dette valgte å selge det under ett i stedet for å dele det opp og selge bildene separat på ebay. Det ligger muligens mere penger i det, men uvurderlige historiske dokumenter som dette går tapt hver gang noen bryter opp et slikt album. Godt at dette ble bevart intakt!

Jacob F. W. Hoover

Et fotografi av "Bobby" Lawrie i Camp Hancock i juli 1918.

Tenoren Korporal Paul J. Breedy og musikeren Arthur A. Smith fremførte en rekke musikalske verk, deriblant "Madelon".

Program for operaen "Faust" i Nimes 26. januar 1919.

Jacob F. W. Hoover, tjenestenummer 440290.

Billetter fra Paris Metro. Og et postkort med et sitat fra General Pershing.

"Two soldiers of AEF company "D" at Camp (?), GA. To soldater fra kompani D.

"The greatest adventure" av menig Edison Marshall. "When I was young - I lived."

Diktet "Salut, Gladiateurs!" av Yvonne Estassy på Fransk.

Det samme diktet oversatt til Engelsk.

Innledningen til brosjyren om det ridderlige Frankrike, "Knightly France".

Hoover poserer med tung artilleriammunisjon.

En humoristisk betraktning om kvinner, en som nok også dagens menn kan kjenne seg igjen i....

Mere innlimt fra "turistbrosjyren".

Flere fotografier fra Nimes, Jardin de la fontaine og Le Canal Romaine.

Hoover foran ammunisjonsdepotet sammen med en medsoldat som har en lærvest av Britisk modell på seg (Leather Jerkin).

Nimes - Musée de la  Maison Carrée

Mere innlimt fra "turistbrosjyren".

Tre fotografier fra Nimes - Jardin de la Fontaine, det må ha gjort inntrykk på ham!

Mere innlimt fra "turistbrosjyren".

Fotografi fra Chaumont - Le Lycée og et monument over den Fransk-Tyske krigen 1870-71.

Foran tonnevis av høyeksplosive artilleri granater.

Så mange kalibre.... Konsentrert død, klar til å skytes over mot fienden.

Mere innlimt fra "turistbrosjyren".

Flere fotografier fra Nimes Le pont du gard - en romersk akvedukt, og interiøret av den romerske arenaen.

Mere innlimt fra "turistbrosjyren".

Mere innlimt fra "turistbrosjyren".

Nimes - Les Bains Romains. De romerske badene i Nimes.

To fotografier av ammunisjonslagrene "Ordnance depot No 4".

Mere innlimt fra "turistbrosjyren". Fotografier fra de Romerske badene og Diana tempelet i Nimes.

Nimes - La Fontaine Pradier.

Nimes - La Tour Magne, det store (eller mektige) tårnet.

Nimes - L' Esplanade.

Poserende foran mengder av artilleriammunisjon med M1917 rifle og bajonett.

Sittende på tonnevis med artilleriammunisjon.

Nimes - Le pont du Gard. En utrolig velbevart Romersk akvedukt.

Nimes - La Cathédrale. Katedralen i Nimes.

Nimes - Le Jardin de la Fontaine. Enda et postkort herfra, han må ha trivdes der....

Diverse avisutklipp....

Et dikt om P.O.D. (Provisional Ordnance Depot) og et lite klipp om å snike seg unna pliktene "Walking the dog".

"Unloading wounded from Hospital train st. Nazaire, France" Sårede lastes av et hospitaltog i St. Nazaire i Frankrike.

"German Prisoners (Jerries) going out to work at Brest", Tyske krigsfanger på vei til arbeid i Brest.

"The Black Cat cafe in st. Nazaire - some joint". Kafe Au Chat Noir (den svarte katten) i st. Nazaire - litt av et sted!

"Napoleonic monument, st. Nazaire, Fr" Monument fra Napoleonstiden i st. Nazaire, Frankrike.

St. Andrews Cathedral, Saint Nazaire, France.

"French Torpedo boat "Daphne" at San Nazaire, Fr." Den Franske Torpedobåten "Daphne" i San Nazaire, Frankrike.

"Loading sick & wounded on "Mercy" at St. Nazare, Fr" Ombordlasting av syke og sårede i St- Nazaire, Frankrike.

"U.S.S "Mercy" ", "Carrying wounded aboard the "Mercy" at St. Nazaire." Sårede bæres ombord USS Mercy i St. Nazare.

"Pumping Stations, water works, St. Nazare, France" En pumpestasjon i vannverket i St. Nazaire, Frankrike.

"More of the "water works" at San Nazaire", mere av vannverket i San Nazaire.

"U.S. Military Policeman directing traffic at St. Nazaire". En Amerikansk Militærpolitimann dirigerer trafikken i St. Nazaire.

"U.S. Army Hospital Train. San Nazaire - France" Et amerikansk hospitaltog i San Nazaire, Frankrike.

"From the crows nest of the Mercy" Bildet er tatt fra utkikken på Mercy.

"Red Cross Officer. Navy Chaplain. Army Chaplain." En Røde Kors offiser, en Marine prest og en feltprest fra hæren.

"U.S. Hospital ship "Mercy" anchored at Brest", Det Amerikanske Hospitalskipet Mercy for anker i Brest.  

"U.S.S. "Mercy" in landlocked harbor at St Nazaire" Hospitalskipet U.S.S. Mercy i havn ved land i St Nazaire.

"Victory arch New York City" Siersmonumentet, triumfbuen, i New York City.

"From the deck of "Mercy" coming up the North River", Fra dekket på Mercy på vei opp North River.

"Home again. - Fifth Ave, New York City." Hjemme igjen, 5th avenue, New York City.