wuerttembergspange

Ordensspange fra kongedømmet Württemberg.

Württemberg var det minste av Tysklands fire kongedømmer og hadde den minste hæren av dem og militære gjenstander fra Württemberg er derfor en god del sjeldnere enn gjenstander fra de andre kongedømmene. Denne ordensspangen har, i tillegg til to medaljer som er mer vanlige som gjelder soldater fra hele keiserriket, også to medaljer som kun gjelder for kongedømmet Württemberg.