S98/05 Bajonetten

                                                                                                                                               English version

S98/05, også kjent som "Butcher Blade" på grunn av at bladet ligner på en slaktekniv, er bajonett for 1898 geværet, modell 1905.

Dette var den mest brukte Tyske bajonetten under første verdenskrig. Den er betydelig kortere og langt mer solid enn S98 bajonetten. Bajonetten passer Gew98 og Kar98A og senere Mausere med lang bajonettklakk, og behøver derfor ingen munningsring. Det finnes en del fotografier av S98/05 bajonetten på Gew88, men den korte bajonettklakken gir ikke stabilt feste og man må tro at slike konstruksjoner er gjort hos fotografer bak fronten, en slik kombinasjon vil neppe fungere i praksis.

Tysk soldat fra det 133 regiment i 1915, han er bevæpnet med Gew98 Mauser med S98/05 bajonett. Legg merke til at ermet hans er for langt, på denne tiden var det manko på uniformer og uniformer med dårlig passform er et vanlig syn. Senere skulle både uniformer og bajonetter lages i en mengde "ersatz" (erstatnings-) varianter.

Bayersk S98/05 bajonett med originalt brunt bajonettanheng og stålbalg. De første variantene av 98/05 bajonetten hadde lærbalg og høye "ører" som lå an mot geværpipen, denne er en senere modell med lave "ører" og stålbalg.

Preussisk S98/05 bajonett med sag på ryggen. Ca 6% av 98/05 bajonettene ble laget med sag slik som denne. Disse ble gitt til pionertroppene og til underoffiserer slik at hver enhet skulle ha en sag tilgjengelig. Dette var ment som et verktøy, men Britisk propaganda gjorde et stort nummer ut av tyskernes barbariske våpen, og det gikk historier om soldater som ble torturert ihjel eller henrettet for å ha hatt slike bajonetter når de ble tatt til fange. Til slutt valgte den tyske hæren sent i 1917 å slipe bort sagen fra bajonettene og utstyre enhetene med wiresager i stedet da oppstyret rundt dette våpenet, og soldatenes frykt for å ha det i tilfelle de ble tatt til fange, ble en for stor belastning.

Dette eksemplaret er i ypperlig forfatning og sagen er fortsatt like skarp som da den var ny. På bladryggen er den akseptansestemplet med Keiser Wilhelm II sitt monogram krone over W og 16 som er årstallet 1916, i tillegg til et inspektørstempel. Den er laget av Deutsche Maschinenfabrik AG i Duisburg. Nummeret som er slått inn i parerbøylen kan muligens være et Tyrkisk stempel, men er mest sannsynlig tysk.

Dette utsnittet er fra "Dienstunterricht des Deutschen Pioniers", von Rabenau, Berlin 1915. Tjenesteforskrift for den tyske pionersoldat, og beskriver pionersoldatenes 98/05 bajonett og behandlingen av den. Her beskrives bajonetten som "1. Klingen, med sagrygg, har på begge sider en flat blodrand..." (1. Die klinge, mit sägerücken, ist auf beiden seiten mit einer flächen hohlkehle versehen)

Over er et mer slitt eksemplar av S98/05MS. Også her er sagen bemerkelsesverdig skarp.

Tysk S98/05 som har hatt sag på ryggen, men som har fått denne slipt av i 1917/18. Dette eksemplaret har blitt gjenbrukt i mellomkrigstiden/andre verdenskrig, da den har blitt blånert. Disse ble da brukt av Luftwaffe, SS og Politiet.

Tysk S98/05 bajonett som var blant de få våpnene Tyskland fikk ha under Versailles traktatens regler. Bajonetten er laget i 1917 og har Preussiske akseptansestempler.

Bajonetten er stemplet 1920 på parerbøylen, dette er den tyske Reichswehr (rikshæren) sitt eiendomsstempel, som ble innført under Weimarrepublikken. Senere, på 30 tallet ble denne bajonetten blånert under det regimet som fulgte...

Anhenget er datert 1918 og er i usvertet lær, et fint anheng fra slutten av krigen, som dessverre har fått en rift på oversiden av festet til balgen. Som en morsom liten detalj må nevnes at denne bajonetten (bortsett fra anhenget) har tilhørt Kjell Hallbing, mere kjent som Louis Masterson, mannen som skrev bøkene om Morgan Kane...

Over er nok en bajonett som er blånert i mellomkrigstiden og brukt på ny i andre verdenskrig. Bajonetten har Weimar Republikkens eiendomsstempel 1920 og militære akseptansestempler fra 1917. Denne har imidlertid et meget uvanlig trekk. I tillegg til regjeringsarsenalene laget en rekke private kontraktører slike bajonetter. Noen av kontraktørene var store våpenprodusenter som Mauser Oberndorf, men også en rekke mindre selskaper omstilte produksjonen til å produsere bajonetter. Ett eksempel er J. A. Henckels Zwillingwerk som egentlig produserte bestikk. I mange tilfeller laget en produsent bladet på bajonetten mens en annen produsent laget håndtaket. I slike tilfeller har bajonetten to produsentstempler, ett på hver side av bladet. Denne har imidlertid først blitt stemplet av J. A. Henckels og deretter har deres stempel blitt overstemplet av Frister & Rossmann Berlin på samme side av bladet. Dette er uvanlig. Begge produsentstemplene er mindre vanlige, om ikke veldig skjeldne.

Her ser man det overstemplede produsentstempelet. Deretter de militære Prøyssiske akseptansestemplene datert 1917. 1920 stemplet fra Weimar Republikken. Og, et lagernummer eller delvis enhetsstempel 63.

Etterkrigsbruk i andre land.

Over er en Jugoslavisk omarbeidet M24 versjon av 98/05 bajonetten, under en versjon modifisert av Tyskerne etter erobring.

Mange slike bajonetter lå igjen i andre land etter krigen, eller ble solgt ut da krigsskadeerstatning skulle betales og Tyskland demilitariseres. I det som fra 1919 ble Jugoslavia lå en del S98/05 bajonetter  igjen og da Jugoslavia innførte sin 1924 modell Mauser rifle ble disse bajonettene gjort om til M24B konfigurasjon, bladet ble slipt til en helt annen profil og parerbøylen fjernet og en munningsring satt på.. Dette er en meget skjelden modifikasjon. Det hører med til historien at disse bajonettene igjen falt på Tyske hender under andre verdenskrig og ble brukt av dem. Tyskerne slipte vekk munningsringen igjen for å ha den i samme stil som andre Tyske Bajonetter.

Også en del S98 bajonetter ble omgjort til denne konfigurasjonen, en enda skjeldnere variant.

Tyrkia mottok Tyske våpen i store antall under Første Verdenskrig. de første årene ble våpnene brukt uforandret, men fra 1920 tallet begynte de å slipe ned bladene på bajonettene til ca 25 cm da erfaringene fra skyttergravskrigen tilsa at det var viktigere å ha våpen som lett kunne brukes i trange omgivelser enn å ha lengst mulig geværer og bajonetter. Midt på 1930 tallet begynte Tyrkia et storstilt standardiseringsprogram og en del av disse bajonettene ble gjort om til å  passe Tyrkiske Mausere, en stor og meget arbeidskrevende modifikasjon (Se nederste bajonett på bildet under), som innebar å korte ned tangen/grepene, sette på ny munningsring og slipe bladet smalere.

Variasjonene i de Tyrkiske modifikasjonene er enorm og varierer svært i håndtverksmessig kvalitet, og her er bare et lite utvalg av varianter. For den som vil se bredden i dette anbefales Dennis Ottobres Observations on Turkish Bayonets.

Tyrkia solgte etterhvert noen av disse våpnene videre. Bajonetten under ble solgt av Tyrkia til Afghanistan og ble brukt av hæren til Zahid Shah.

Denne bajonetten har en asterisk på bladryggen i stedet for vanlige akseptansestempler og årstall. Dette betyr at våpenet ikke har vært innenfor spesifikasjonene og at de Tyske inspektørene på fabrikken har sendt den tilbake for omarbeiding. Dette er samme type stempel som på de såkalte Sterngewehr.