9805kampkniv

S98/05 Bajonett omgjort til kampkniv

Dette er en S98/05 bajonett med en mangslungen historie. Opprinnelig har den vært en tysk standardbajonett. Sannsynligvis har den vært ødelagt, skadet /brukket og har blitt gjort om til kampkniv, en såkalt skyttergravskniv, ved fronten. Alt som kunne brukes ble brukt til å lage improviserte våpen som kunne brukes i krig i trange skyttergraver der de lange standardvåpnene kom til kort og var for vanskelige å bruke under forholdene. Korte kniver var etterspurt og finnes i svært mange varianter.

Her er kniven vist sammen med en S98/05 bajonett i full størrelse. Bladet er betydelig nedkortet. Det er ikke usannsynlig at bajonetten har blitt plukket opp på slagmarken da den er i røff tilstand med spor av rust på bladet og knappen sitter fast slik at kniven ikke kan settes på et gevær. Parerbøylen er også kraftig nedkortet slik at kniven ikke så lett vil henge seg fast i klær etc.

Kniven har sannsynligvis vært brukt ved fronten under Første Verdenskrig. Imidlertid har den tydeligvis vært brukt bak fronten etter hvert. Tyske soldater bar som regel våpen bak fronten også. Soldatene bar gjerne bajonettene sine i beltet, offiserene bar oftest forseggjorte kniver. Knivene var ofte etterligninger av bajonetter, vanligvis forniklede og skinnende, og svært forseggjorte. De var statussymboler. Denne enkle og røffe kampkniven er ikke i den klassen, men det kan se ut som om eieren vil ha benyttet denne i stedet for en flott paradekniv. Kniven har blitt utstyrt med en balg (slire) som er en forkortet Balg til en paradekniv. Balgen er av typisk privatkjøpt første verdenskrigs type, og krampene på doppskoen bærer preg av å ha vært tatt ut og satt inn igjen da balgen ble kortet ned. Dette kan muligens ha vært balgen til en paradeversjon av S98 bajonetten.

I tillegg til Paradebalgen har kniven fått monogrammet til Kong Wilhelm II av Preussen festet på venstre grep (Wilhelm II var i tillegg keiser av Tyskland og Konge av Württemberg). Dette monogrammet finner man oftest på Preussiske M1889 sverd, og at noen har valgt å feste et slikt monogram i sølv på kniven tyder på at ønsket var å bruke den til stasbruk. Hvorfor eieren valgte å gjøre dette med kniven kan man bare spekulere om, men den har tydeligvis vært av betydning for eieren.