Østerrike Ungarn

Dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn

Østerriksk-Ungarske offiserer.Fotografiet er tatt sent i krigen, etter uniformene å dømme. For en mengde Østerriksk-Ungarske portretter med detaljer om uniformer og blankvåpen Klikk her.

Det var i  Østerrike-Ungarn det hele begynte. Verdenskrigen ville nok brutt ut uansett, men gnisten som antente kruttønna kom her... Før Balkankrigene annekterte Østerrike-Ungarn Bosnia Hercegovina. Bosnia Hercegovina grenset til det uavhengige kongedømmet Serbia, og da som nå var det en temmelig stor Serbisk minoritet i Bosnia Hercegovina. Så, da Erkehertug Franz Ferdinand med frue besøkte Sarajevo ble han og hans kone skutt i hjel av en Serbisk Nasjonalist ved navn Gavrilo Princip.

En pistol som denne, FN Browning modell 1910 var det som ble brukt til å ta livet av Erkehertug Franz Ferdinand... Skuddene i Sarajevo.

Østerriksk-Ungarske soldater. Dette er 8. Landsturm Marschbattallion, 3. Kompagnie. Bildet er sendt som postkort fra Josef Katlar til Fru Emilie Kindler den 24.06.1915. Landstormen var eldre reservister som i utgangspunktet ble brukt til arbeid og vakthold bak fronten, men det er mange eksempler på at de ble sendt til forreste linje når det behøvdes. Disse er væpnet med mere moderne våpen enn Landsturm normalt fikk, geværene er modell 1914 Mausere, disse Mauserne ble egentlig produsert for Mexico, Colombia og Chile under designasjonen M1912, men da krigen brøt ut tok Østerrike-Ungarn over alle våpen som ikke var levert og brukte dem. Disse har på seg Landwehr versjonen av modell 1908 uniformen.

Patriotisk glansbilde. Til venstre Østerrike-Ungarns Keiser Franz Josef, til høyre Tysklands keiser Wilhelm II.

Ungarsk standardpistol, Pisztoly M12, Frommer Stop produsert i Budapest.

Østerrikerne beskyldte Serbia for å stå bak og sendte et meget skarpt ultimatum til Serbia. Det er grunn til å tro at de visste at Serbia umulig kunne etterkomme ultimatumet og at det i realiteten kun var et påskudd for å gå til krig. Generalstabssjefen Konrad von Hötzendorf hadde flere ganger hevdet behovet for en preventiv krig mot Serbia og også mot Østerrike-Ungarns allierte Italia.

Østerriksk Ungarsk medalje fra Balkankrigene 1912-13.

Men, Serbia var allierte med Russland, og Russland mobiliserte for å forhindre at Serbia skulle bli overrent. Mobiliseringen i Russland ble så brukt som påskudd av Østerrike-Ungarn til å erklære krig. Dette brakte Østerrike-Ungarns allierte Tyskland inn i krigen, og Russlands allierte Frankrike. Det tyske stormløpet for å ta Paris førte til at Belgia ble angrepet og da kom England med i krigen.... Katastrofen var et faktum og Europas hærer bega seg til slagmarkene.

Patriotisk glansbilde, teksten sier "in treue vereint" (Forenet i troskap), og motivet er en tysk og en Østerriksk-Ungarsk soldat som tar hverandre i hånden.

Så gikk det slag i slag, bokstavelig talt. Østerrike-Ungarns soldater slåss med enorme tap i serbia i 1914 og 15, på østfronten side om side med tyskerne, fra 1915 slåss de mot Italia i alpene, de slåss i Midt-Østen side om side med Tyrkerne...

Franz Froschauer. I beltet bærer han en skjelden type Ersatz bajonett for M95 Steyr Mannlicher riflen.

Minnekort over Franz Froschauer fra Sinzing, i prostiet Rainbach. I det Keiserlige og Kongelige (K. u.  K.) skytterregimentnr 2, 11. kompani. Som den 18.desember 1917 klokken 4 på morgenen, i sitt 20 leveår, på grunn av en granat ved Piave fant heltedøden for fedrelandet og ligger begravd i Campo di Pietra.

Dette Russiske Mosin Nagant geværet fra 1915 har blitt erobret av Østerriksk Ungarske soldater. Eieren har blitt drept, såret, eller tatt til fange, og våpenet er dermed blitt plukket opp på slagmarken. Ettersom ingen hadde forutsett at krigen skulle vare så lenge hadde Østerrike-Ungarn som alle andre et stort etterslep i krigsproduksjonen og erobrete våpen ble gitt til egne soldater med erobret ammunisjon, men historien stopper ikke der....

Mot slutten av krigen ble en del erobrete våpen sendt til våpenfabrikkene for å omarbeides, lagrene av erobret ammunisjon var tomme og dersom man skulle kunne fortsette å bruke dem måtte de gjøres om så de kunne bruke Østerriksk-Ungarsk ammunisjon. Dette geværet ble sendt til AZF fabrikken der kammeret ble borret ut så det kunne ta 8x50R ammunisjon.Baksiktet ble stemplet med avstandsmål tilpasset denne ammunisjonen. Løpene ble beholdt uforandret, hvilket er ganske forunderlig ettersom løpet er laget for 7,62mm og det betyr at løpet er alt for trangt for 8mm ammunisjon. Trykket i kammeret blir da enormt før kulen blir presset sammen nok til å tvinges gjennom løpet. Hadde man gjort noe slikt med f.eks et Tysk Gew88 ville det ført til en eksplosjon som kunne påført skytteren alvorlig skade eller død da låsen ikke tåler et så stort trykk uten å gi etter. At de Russiske Mosin Nagant geværene er så sterkt bygd at de tålte dette er utrolig! Det hører med til historien at etter verdenskrigen havnet dette geværet i finland der kammeret ble borret mer ut og en innsats ble satt inn som tilbakeførte geværet til sitt opprinnelige kaliber, 7,62x54R. Bildet over til høyre viser geværet med et klips med 7,62x54R patroner.

Patriotisk postkort med et patriotisk dikt om Edelweiss.

Østerriksk-Ungarsk soldat varmer seg på en ovn i en maskingeværstilling i Galicia (nå del av Polen og Ukraina)

Uvanlig M95 bajonett. Denne typen er laget med justerbart frontsikte montert på munningsringen. Denne varianten ble brukt på M95 karabin. Bajonettanhenget er en Ersatz type.

Munningsring med sikte.

Østerriksk-Ungarske tapperhetsmedaljer i sølv og bronse. Medaljene er originale, båndene er nok reproduksjoner.

Østerriksk-Ungarsk sigarettetui, gitt i julegave 24.12.1915 i St. Pölten.

Josef Fuchs

Joseph Fuchs, Bondesønn fra Fichhammering, prosti Gampern

Som, som korporal i det kongelige og keiserlige militær tren, etterat han hadde gjort tro krigstjeneste for fedrelandet over 1 1/2 år i Syd Tirol og Albania, knapt var brakt hjem til hjemlandet, den 16. juli 1916 i sitt 27. leveår, og vel hjulpet med de hellige døds-sakramenter, sovnet inn salig for Gud.

Østerrikske soldater ved en Skoda kanon.

Legitimasjon for en elektroreparatør, 1918.

Keiserdømmet brøt sammen etter verdenskrigen, og stater som Østerrike, Ungarn,Jugoslavia, Tsjekkoslovakia.... oppsto i dets sted. Kepien (luen) på de følgende bildene er typisk for omveltningene etter krigen. Det er en original offiserskepi fra første verdenskrig, men med nye symboler satt på fra den første republikken i Østerrike. 

Kepien er svært godt bevart.

Keisermonogrammet på kokarden øverst er dekket til av et emaljert merke i Østerrikes farger. Den enkelthodede Tirolske ørnen er fjernet og erstattet med et merke i sølv med påskriften "1918 Kärnten 1919". Denne innskriften tyder på at Kepien har tilhørt en offiser som tjenestegjorde i et Tiroler Kaiserjäger regiment under verdenskrigen.

En kepi med en spennende historie bak seg. Omveltningene etter verdenskrigen var dramatiske og førte til det Europa vi kjenner i dag, og denne kepien var med i en viktig del av de omveltningene.