Beholla Pistolen

Beholla

Beholla pistolen ble brukt som sekundærpistol av den Tyske hæren. Den er på ingen måte et vellykket pistoldesign, svært komplisert å demontere og rense, og av temmelig middelmådig kvalitet. Men, den var mulig å produsere raskt og billig, og var ansett som en robust pistol i de gjørmete forholdene i skyttergravene. Den ble produsert i ca 45000 eksemplarer fra 1915 til 1918.

Selbstlade - Pistole "Beholla" Cal 7,65 D.R.P. Altså selvladende pistol "Beholla" i kaliber 7,65 (.32ACP). Laget av Becker & Holländer Waffenbau Suhl.