Britiske Slagmarksfunn

Britiske Slagmarksfunn

Britisk feltflaske med kulehull

Funnet i Frankrike med temmelig stygge kulehull som vil ha vært dødelige om eieren hadde denne på sin høyre hofte.Se på P14 utstyr siden for å se denne type feltflaske i vanlig tilstand.

Skje med skade

Ser ut til å ha blitt truffet av en splint. Gravd opp på slagmarkene i Frankrike.

Dødelige splinter (Deler av en Britisk granat) 

Tunge splinter som kom med stor fart og laget forferdelige sår.

To bajonetter fra slagmarkene og Mills håndgranat fra de franske slagmarkene.

Bajonetten til venstre er en Britisk M1907 (se den Britiske siden om Bajonetter). Til høyre er en Fransk bajonett M1892 Berthier av første modell. 

Mills granaten er også vist på siden om Britiske våpen.  

Britisk S.R.D. merket Rom krukke.

Denne Britiske rom krukken er gravd opp på slagmarken ved Somme, i likhet med den dere ser her.

Slaget ved Somme er et av menneskehetens verste slag, med enorme tap på begge sider. Fra denne Rom krukken kan flere titalls soldater ha fått sin siste dram før de gikk over skyttergravskanten, "Over the top" eller "Over the bags" (sandsekkene), der de gikk langsomt i formasjon mot Tyskernes maskingeværer med forferdelige resultater... En ukes tungt bombardement, det kraftigste bombardementet til da i historien, skulle ha ødelagt Tyskernes piggtrådhindere og drept forsvarerne i de Tyske skyttergravene, men ingen av delene stemte. Tyskerne satt i sine dype dekningsrom og svermet opp når bombardementet opphørte, og de Tyske maskingeværene sto for den verste katastrofen den Britiske hæren noensinne har opplevd i historien...

S.R.D. står for Service Rations Depot. Soldatene spøkte stadig om at det sto for Soon Runs Dry (tar snart slutt) eller Seldom Reaches Destination (Når skjeldent frem).