Britisk Propaganda

Britisk Propaganda

Første Verdenskrig så introdusert flere nye typer propaganda. Her er noen brukt av Storbritannia og hennes allierte.

Britiske aviser var fulle av anti-tysk propaganda som: De spiddet babyer på bajonetter eller voldtok nonner, ikke minst at Sykesøster Edith Cavell ble skutt som spion var en nyhet som ble tatt imot med sjokk i England

Kopier av Jernkorset

Jernkorset var selve symbolet på Tyskland og tysk militarisme og Britisk propaganda gjorde mest mulig ut av det. Det var mange varianter av propagandamedaljer basert på det, men disse er muligens de mest talende. På den ene siden er tre engelske stedsnavn, som egentlig omtaler fire steder i England. " Hartlepools Scarborough Whitby". Dette henviser til angrepet den 16 desember 1914 da to av Admiral Hippers kryssere bombarderte East Hartlepool, West Hartlepool, Scarborough og Whitby. 137 mennesker ble drept og 592 såret. West Hartlepool var et legitimt krigsmål ettersom det var base for den Britiske 9th Destroyer Flotilla. Men, resten av byene var ikke militære mål, og det at mange barn døde i angrepet forsterket inntrykket av at tyskerne var usiviliserte barnemordere, et tema som allerede var veletablert i britisk propaganda, så langt framført gjennom sensasjonsoppslag om tyskernes fremferd i Belgia.


Jernkorsene under, billige smijernskopier, bærer keiser Wilhelms monogram og 1914, akkurat som de originale tyske jernkorsene, men også inskripsjonen " Hartlepools Scarborough Whitby" til minne om angrepet. På baksiden har de navn på byer i Belgia og Frankrike der tyskerne allerede hadde fart hardt frem, Rheims, Amiens, og ikke minst Louvain (Leuven) der det historiske sentrum og det uerstattelige biblioteket var nedbrent og lagt i ruiner.


Disse jernkorsene er laget for å fremstille barbariet i den tyske fremferden. Jernkorset i midten er originalt. De to på sidene er originale støpejernskopier av Britisk propagandatype.

Det tyske jernkorset ble latterliggjort for sin pompøse stil og billige metallkopier ble produsert med slagord som "For Kultur" eller "Louvain".  Under er et ekte jernkors og en kopi.

Kunstpropaganda

Utstillinger ble holdt for å vise anti-Preussiske arbeider. Dette postkortet viser en skulptur fra en slik utstilling i Frankrike. 

Lusitania medaljen

Dette er en Britisk kopi i jern av den tysklagde Lusitania medaljen. Det havgående ruteskipet RMS Lusitania ble senket av en Tysk ubåt i 1915. Dette var en av hendelsene som gjorde at USA gikk inn i krigen i 1917. Tyskerne laget medaljen for å feire senkingen - Britene for å vise hvor barbarisk Tyskerne oppførte seg.

Her er en advarsel fra den Tyske Keiseren til Amerikanerne om ikke å krysse atlanterhavet, publisert før Lusitania ble senket.

Side fra en amerikansk historiebok fra 1920 med bilde av Lusitania.

Original medalje. Boksen er reproduksjon.

Original medalje i jern.

Informasjon fra en Britisk avis

Offisielt pressefoto tatt på den Britiske vestfronten ca 1914. (Central news ltd)

En Britisk Tommy leser nyhetene til innbyggerne i en nylig eobret landsby.