Browning1900

Browning M1900

Denne særegne pistolen er konstruert av John Moses Browning. Den ble i 1900 antatt som den første selvladende pistolen i den Belgiske hæren, og ble produsert av Fabrique Nationale i Herstal i Belgia. Den ble også solgt kommersielt og ble brukt av offiserer fra mange land. Pistolen er i et standard kaliber for tjenestepistoler over hele Europa, 7.65mm.

Denne pistolen er så vidt vi kjenner til den eneste som har utkasthullet i rammen og ikke i sleiden. Over løpet er rekylfjæren som tar imot kraften fra skuddet og sender sleiden framover igjen så den henter med seg neste patron og spenner mekanismen til neste skudd.

Brownings patent. I baksiktet er det en liten tapp som reiser seg og blokkerer siktet når pistolen ikke er spent, så skytteren skal vite at våpenet er tomt, dette er en mindre god løsning da det først viser seg når man trekker av og kammeret er tomt. På senere pistoler blir sleiden stående i bakre posisjon når våpenet er tømt, og man vet da tidligere at det må lades om.

FN, Fabrique Nationale emblemet er stemplet på magasinet.

Disse pistolene ble brukt videre etter første verdenskrig, og en del av disse pistolene fant veien til Norsk motstandsbevegelse under andre verdenskrig. Det er ikke kjent hvor de kom fra.