Kommersiell C96 Pistol

C96 Mauser Pistol

Mauser C96 er en av de mest ikoniske pistolene som noensinne er laget. Pistolen med sin særpregede utforming og lange rekkevidde er særdeles vellaget. Paul Mauser håpet at denne pistolen skulle bli antatt som ny Tysk standardpistol, men fordi pistolen er lang og tung ble P08 Luger valgt i stedet.

Imidlertid har C96 overlegen treffsikkerhet og svært lang rekkevidde sammenlignet med andre pistoler. 7,63X25 var sin tids kraftigste pistolkaliber, og ga pistolen en effektiv rekkevidde på 150-200 meter. Siktene går riktignok til optimistiske 1000 meter, men over 200 meter er det vanskelig å skyte presist.

I motsetning til de fleste pistoler har C96 ikke avtagbart magasin, men lades ovenfra med patroner som er tredd inn på ladeklips. 7.63mm ammunisjonen kom i pakker med 20 skudd i hver ferdig montert på klips. Disse klipsene er basert på samme system som ble brukt på Mausers geværer.

Pistolen ble laget av Waffenfabrik Mauser, Oberndorf a. Neckar.

Dette eksemplaret er laget i 1913, og er av kommersiell type. Slike pistoler ble solgt kommersielt over hele verden. Winston Churchill brukte en i Boerkrigen. Disse var i bruk på begge sider under Første Verdenskrig. Eksemplaret her har utypiske grepplater, i stedet for de standard tynne horisontale stripene har disse grove nedadgående slisser som gir bedre grep. Slike pistoler finnes med en rekke spesiallagede grepplater, noen i elfenben eller horn.

Hylsteret fungerer som både skulderstokk og hylster. Det bæres i beltet i lærtøy. Både stokk og lærtøy på disse bildene er originale, noe som er veldig sjeldent.

Dette kan være en av pistolene som Tyskerne kjøpte inn i begynnelsen av første verdenskrig, eller et privatkjøpt eksemplar som en offiser tok med seg i krigen. Uansett havnet den i den Tyske hærens eie, noe som vises ved at den etter første verdenskrig har fått Weimar republikkens eiendomsstempel "1920" på seg.

Denne har gammel type sikring, som viser at den er laget før 1915. Ny type sikring vises ved at hanen har NS stemplet på seg og det har ikke denne.

Frem til 357 Magnum ammunisjon ble oppfunnet i 1934 var flaskepatronen i 7.63X25 det sterkeste pistolkaliberet som fantes. Imidlertid ble C96 laget i flere kallibre, blant andre 9mm Mauser og 9mm Parabellum. C96 ble bestilt i 150000 eksemplarer av den Prøysiske hæren og kalt Model 1916. Denne var i Tysk standardkaliber 9mm Parabellum.