Tyske Hjelmer

Tyske Hjelmer

Første verdenskrig så gjenoppdagelsen av en middelaldersk oppfinnelse. Stålhjelmen.

Opprinnelig brukte den tyske hæren hjelmer av lær, såkalte Pickelhaube. Disse finnes i mange varianter, og materialer.

Tysk soldat med Pickelhaube og Gew98, fotografert på et rekruttdepot i 1918. Hjelmen til høyre er en noe sjeldnere original modell 1915 Pickelhaube med ståldeler i stedet for messingdelene på tidligere modeller. Dette eksemplaret er laget i Gaammersbach i 1916.

Bildet viser et Preussisk Wappen, våpenskjold,  til en Pickelhaube hjelm. Dette er en såkalt Reservist Wappen med Landwehr korset i rent sølv på. Korset er formet som jernkorset, men har landwehr mottoet "Mit Gott für könig und Vaterland" som påskrift. (Med Gud for Konge og Fedreland)

Imidlertid var antallet hodeskader høyt hos alle de krigførende hærene, og Franskmenne introduserte sin modell 1915 Adrian hjelm, tett fulgt av Britene som kom opp med Brodie hjelmen, populært kalt vaskevannsfat av tyskerne på grunn av formen. Disse første stålhjelmene var i tynt metall og dekket en relativt liten del av hodet, og de sto på ingen måte imot direkte skudd, men beskyttet mest mot fallende jord og stein fra eksplosjoner og lignende. 

På tysk side utviklet man også en stålhjelm, som ble lansert i 1916. Denne var laget med en revolusjonerende teknikk som gjorde at den kunne stanses ut i et stykke av en stålplate, og den var derfor langt enklere å fremstille enn for eksempel den franske Adrian hjelmen som måtte klinkes sammen av fem separate deler.  

Tysk soldat i skyttergraven med m16 stålhjelm. Hjelmen han har på seg er den aller tidligste typen som hadde en tendens til å sprekke i vinkelen mellom øyenskyggen og "skjørtet". Dette ble senere løst med en rundere overgang som ikke sprakk.

Den tyske hjelmen var langt mer solid enn sine Engelske og Franske motstykker, men heller ikke den kunne tåle en direkte treff av en kule. Derfor laget man et panser som ble montert foran på hjelmen til MG skyttere og andre som måtte ha hodet opp, det såkalte "stirnpanzer", imidlertid var det svært tungt og ubehagelig å bruke.

For kamuflasjens del, så ikke gjenskinn fra hjelmen skulle kunne oppdages, innførte man et tekstiltrekk som gjerne ble gnidd inn med søle. Dette fungerte som kamuflasje, men det viste seg at når noen ble truffet og en kule eller splint gikk igjennom hjelmen og inn i hodet så dro det med seg tøyfibre inn i såret, og i de ekstremt usanitære forholdene ved fronten betydde det infeksjoner som svært ofte var dødelige. På denne tiden var det ingen antibiotika å få, de var ikke oppfunnet enda, og infeksjoner var vanskelige, ofte umulige, å stoppe. Derfor ble kamuflasjetrekkene tatt ut av bruk etter kort tid, og originale hjelmtrekk er derfor svært skjeldne i dag.

Tysk M16 hjelm med orignalt hjelmtrekk. Hullet til ventilasjonstappene er forsterket med lær. Trekket festes til hjelmen med små stålkroker som hektes over hjelmkanten.

Designet av den tyske hjelmen forble i det ytre stort sett uforandret gjennom krigen, men innvendig skjedde det mye. På M16 hjelmen ble hakestroppen festet i tapper som var klinket fast i "skjørtet" på hjelmen. Innerlæret var festet i en lærrem som var satt fast med nagler langs innerkanten av hjelmen. I 1917 kom en type hjelm der lærremmen innvendig var erstattet med et stålbånd. Senere, i 1918, kom en ny versjon M18 der hakeremmen var festet direkte i stålbåndet til innerlæret.

Tysk M18 hjelm.

Innsiden av en M18 hjelm. Innerlæret er festet i en stålbåd som går rundt på innsiden av hjelmen. Bøylene til hakeremmen er festet i stålbåndet. Dette er en av de skjeldnere utgavene av tyske hjelmer fra perioden.

Den sjeldneste av alle tyske hjelmer fra denne tiden er en versjon av M18 hjelmen med åpninger over ørene. Nøyaktig hva denne modellen skulle brukes til er ikke kjent, noen mener det er en kavallerihjelm, andre mener utsnittene rundt ørene skulle passe til øretelefoner/telefonrør... Hva årsaken enn var, denne varianten er svært vanskelig å finne. (se bilde under).

Etterkrigsbruk: Tyske soldater trener med maskingevær midt på 1930 tallet. Hjelmene deres er den hyperskjeldne M18 fra første verdenskrig med utsnitt for ørene. Skjoldet med nasjonalfargene på siden av hjelmene er påmalt etter første verdenskrig.