ersatzpickelhaube

Ersatz Pickelhaube med metalldeler modell 1895 og 1915

Det ble snart klart for den tyske overkommandoen at den hurtige seieren som de hadde ventet seg gjennom Schlieffenplanen ikke ville kunne oppnås. Frontene låste seg, de krigførende partene grov seg ned i skyttergraver og det var ingen tvil om at krigen ville trekke i langdrag og at å fortsette krigen ville kreve langt flere soldater og svært mye mer materiell enn det var planlagt for. I Tyskland begynte dermed en omfattende produksjon av ersatz type utstyr. Ettersom produksjonskapasiteten hos de militære produsentene var for liten og det også var begrenset tilgang på nødvendig materiell måtte andre materialer tas i bruk og materiell utenfor de godkjente standardene produseres. I mangel på tilstrekkelige mengder bearbeidet lær ble ersatz pickelhaube produsert i mange varianter. De finnes laget i kork, i blikk, og som disse i filt. Filthjelmene ble produsert fra 1914 og da med messingdeler. I 1915 ble de produsert med modell 1915 gråmalte ståldeler. Ettersom ferdigproduserte deler måtte brukes opp har mange av dem en blanding av messing- og ståldeler. Variasjonen er stor, de finnes med og uten metalltrim på frontvisiret, med og uten metallskinne nedover baksiden av hjelmen, og mange andre forskjeller. De bærer preg av å ha blitt produsert av mange produsenter som har laget dem med det maskineriet de hadde tilgjengelig og dermed lite standardisering. Klikk for flere bilder og mer informasjon. Det ble snart klart for den tyske overkommandoen at den hurtige seieren som de hadde ventet seg gjennom Schlieffenplanen ikke ville kunne oppnås. Frontene låste seg, de krigførende partene grov seg ned i skyttergraver og det var ingen tvil om at krigen ville trekke i langdrag og at å fortsette krigen ville kreve langt flere soldater og svært mye mer materiell enn det var planlagt for. I Tyskland begynte dermed en omfattende produksjon av ersatz type utstyr. Ettersom produksjonskapasiteten hos de militære produsentene var for liten og det også var begrenset tilgang på nødvendig materiell måtte andre materialer tas i bruk og materiell utenfor de godkjente standardene produseres. I mangel på tilstrekkelige mengder bearbeidet lær ble ersatz pickelhaube produsert i mange varianter. De finnes laget i kork, i blikk, og som disse i filt. Filthjelmene ble produsert fra 1914 og da med messingdeler. I 1915 ble de produsert med modell 1915 gråmalte ståldeler. Ettersom ferdigproduserte deler måtte brukes opp har mange av dem en blanding av messing- og ståldeler. Variasjonen er stor, de finnes med og uten metalltrim på frontvisiret, med og uten metallskinne nedover baksiden av hjelmen, og mange andre forskjeller. De bærer preg av å ha blitt produsert av mange produsenter som har laget dem med det maskineriet de hadde tilgjengelig og dermed lite standardisering.