pickelhaube

Pickelhaube

Få hjelmer er vel så ikoniske og så uløselig knyttet til ett bestemt land i folks minne enn Pickelhaube. Man tenker automatisk på Tyskland. Dette var det opprinnelig ikke automatikk i, ettersom de opprinnelige hjelmene var en russisk type, og pickelhaubens nære slektning, Ulan soldatenes Tzchapka, har sitt opphav i Polen. Pickelhaube har vært brukt i mange land, og helt opp til moderne tid. Vaktene på slottet i Stockholm bruker dem enda. I Norge hadde vi våre varianter kalt pikkelhue på slutten av 1800-tallet.


Men, første verdenskrig sementerte inntrykket av Pickelhaube som et særtysk fenomen. De ble symbolet på militarismen og på tyske militære og tungt brukt i propagandaen på begge sider. En viktig årsak er selvsagt deres iøynefallende utseende.

Tysk soldat med Pickelhaube, fotografert i 1914 eller tidlig 1915. Hjelmen hans har et kamuflasjetrekk av tøy for å dempe gjenskinn fra metalldelene. Regimentsnummer er trykt på hjelmtrekket, en praksis som ble avsluttet i 1915 da det ga fienden for mye informasjon. Han bærer full feltutrustning og er bevæpnet med Gevær 88 og en ersatz bajonett.

Bildet viser et Preussisk Wappen, våpenskjold,  til en Pickelhaube hjelm. Dette er en såkalt Reservist Wappen med Landwehr korset i rent sølv på. Korset er formet som jernkorset, men har landwehr mottoet "Mit Gott für könig und Vaterland" som påskrift. (Med Gud for Konge og Fedreland)

Denne Ulan Kavalerisoldaten står vakt under en bro i Belgia i 1915. På hodet har han en ersatz tzchapka av filt. Han er væpnet med karabin 98 og ersatz bajonett.