Norge

Norge og Første Verdenskrig

Norge holdt seg nøytrale under første verdenskrig. Imidlertid viste motsetningene som førte til unionsoppløsningen med Sverige i 1905 seg å være reelle... Der Svenske frivillige gjerne dro for å slåss på Tysk side dro Norske frivillige for å slåss på Engelsk side. (Da Engelskmennene ikke slapp utlendinger inn i sine væpnede styrker måtte de dra til Kanada og verve seg der.) Det finnes unntak til dette, men det var det vanligste.

Norske Soldater driver Bajonetttrening i 1915.

I Norge ble hæren mobilisert, det såkalte nøytralitetsvernet. Det ble reist for å verge Norges Suverenitet og deltok aldri i krigshandlinger. Det er kun et dokumentert tilfelle av at Norske soldater skjøt på noe tilhørende de krigførende parter. Det skjedde da en skadet Tysk Zeppeliner, et luftskip, drev inn over Hafrsfjord. Besetningen redet seg ut og ble internert. Det ble gjort forsøk på å fortøye Zeppelineren, men den slet seg og truet med å drive inn over bebyggelse og rasere den. Det ble da besluttet å skyte den ned. Besetningen flyktet senere og kom seg hjem til Tyskland.

Norsk uniformsjakke modell 1914 med originalt belte og bajonettanheng. Bajonett og gevær er modell 1894 Krag-Jørgensen. Geværet er datert 1915 og har original vevet geværrem. .

Min Oldefar Aksel Gabriel Lunder var sterkt engasjert og fortørnet over verdenskrigens grusomhet og han var sterkt imot Keiser Wilhelm og hans militarisme. Han skrev en rekke dikt om krigen og blant annet om de Norske sjøfolkenes skjebne.

Den Norske handelsflåten seilte i stor grad på England og et stort antall skip ble ofre for Tyskernes "uinnskrenkede Ubåtkrig". Et stort antall Norske Sjøfolk døde. 

Oldefar Aksel Gabriel Lunder fotografert i 1904

Hyggelige utsigter - Revyvise av Aksel Gabriel Lunder, 1918

I

Nu kan vi freden skimte, skal tro det blir iaar.

Paa børsen er der vild hallöi, for kursen nedad gaar.

Hver aktiejobber er saa blek, og har saa trist et fjæs.

At jobbe er ei bare lek, naar der blir baise.

Ja stakkars den som nu har hele tøndesækken fuld,

av fin fine papirer, men ikke spor av guld.

En jobber sa til mig i gaar saa rent ulykelig.

Naa er det jagu hyggeli utsikter di.

II

Og Keiser Wilhelm tier stil og sier ei et ord,

for Foch han vinder mil for mil i baade syd og nord.

Ja seiersskrytet er nu slut, nu er det Tyske mand,

"Hold ut, hold ut, hold bare ut, værg folk og land".

En vakker dag vil Tyskerne selv Keiser'n fanden gir.

Til St. Helena haaper jeg at han da avsendt blir.

Jeg tror Keiser Wilhelm i sit stille sind kan si.

"Ja det er jagu hyggeli udsikter di".

III

Og maximale priser paa kjöt og flæsk er sat.

Men nu er kjöt og flæsk blit væk, umuligt at faa fat.

Min kone stakkar er ei slem, hun gjør saa godt hun kan,

men mid'dan som hun sætter fram er bröd og vand.

Hvis man vil ha en stek, saa ma man gaa på kattejagt,

Men husk det er en farlig lek, saa ta dig vel iagt.

Snart spises katter, rotter mus, og andet svineri,

Ja det er jagu hyggeli udsikter di.

IV

Min gode venn herr Olsen blev enkemann i fjor.

Nu sat han der med 8te barn og sorgen var saa stor.

Men plutselig paa ny igjen, han gik til presten hen.

For Olsen havde nemlig funnet seg en ven.

Men efter søte kløe, den sure svie kom.

Fru Olsen gik tilsengs og med tvillinger nedkom.

og skal det slik fortsætte om Olsen man kan si,

at han har jagu hyggeli udsikter di.

V

Og Ruslands Bolsjeviker, med plyndring mord og brand,

nu herjer vildt saa rædselsgru gaar over alle land.

Lenin og hanses bande, har selve Zaren skudt.

Nu ligger Rusland hjælpeløs og sammebrudt.

Men selv her hjemme stikker Bolsjevismen frem.

For vi har Martin Tranmæl og Eugen Olausen.

Ja fik de herrer magten jeg tror vi kunde si

da blev det jagu hyggeli udsikter di.

Norsk "Linemann" type feltspade datert 1913. Linemann spadene ble brukt av en rekke nasjoner, deriblant Tyskland, Russland og Frankrike, og små variasjoner skiller dem fra hverandre. Imidlertid hadde de fleste en kvass side ment å hjelpe til å kutte røtter etc, men den Norske varianten skiller seg fra de andre ved at en av sidene har sagtenner.