Oldenburg Krigsfortjenestekors

Oldenburgs krigsfortjenestekors 1914

Hertugdømmet Oldenburg ga ut denne medaljen fra 1914 til 1918. Medaljen ble innstiftet av Friederich Augustus II, storhertug av Oldenburg. Medaljens navn er: Friederich Augustus Kreuz.

Dette korset er av jern og baksiden er uten innskrift. Ettersom fyrstedømmene var langt mindre enn de tyske kongerikene er slike medaljer nokså sjeldne. Denne vil ha hatt et blått bånd med røde striper i kantene.