Russland

Russland

Bildet viser russiske soldater i staben i arbeid. Dette er forsiden på et interessant og uvanlig postkort.

Kortet viser med all mulig tydelighet forskjellen på en noenlunde homogen nasjonalstat og et imperium... Kortet er Russisk, adressen er skrevet på administrasjonsspråket Russisk. Teksten på kortet er på Estisk, og sendt til en soldat som tjenestegjorde i en litauisk bataljon...

Innholdet i teksten er også noe uvanlig og søt, en flørt rett og slett : "Jenter fra Tartu ønsker deg hell og god helse til alle i samme avdeling som deg. Undertegnet jenter fra Tartu som du overhodet ikke kjenner...."

Russisk Mosin Nagant rifle modell 1891, den russiske hærens standardrifle under første verdenskrig, bajonetten er modell 1891 med låsering.

Dette geværet har en fascinerende historie. Laget på våpenfabriken i Ishevsk i 1915, men i tillegg har det stempelet AZF på låskassen. AZF er et Østerriksk-Ungarsk stempel. Geværet har blitt tatt fra en fange eller vært samlet inn på slagmarken av Østerrisk-Ungarske soldater og har deretter vært brukt av dem.

På baksiktet har østerrikerne satt inn nye avstandsmål. Våpenet har fått kammeret borret ut for å kunne skyte med Østerriksk-Ungarsk 8x50mm R ammunisjon. På Finske hender har våpenet fått kammeret ytterligere borret ut og en innsats er satt inn for å tilbakeføre det til det opprinnelige kaliberet som er 7.62x54R. Dette geværet har en lang og mangslungen historie og har vært med i minst fem konflikter: Første Verdenskrig, revolusjonen i Finland, Borgerkrigen i Finland, Vinterkrigen og Fortsettelseskrigen (2. Verdenskrig). Å studere dette geværet alene gir en reise gjennom en lang og dramatisk del av verdenshistorien.

Russland var med i Krigen fra Starten. Russland garanterte Serbias sikkerhet. Da Østerrike-Ungarn stilte ultimatum til Serbia etter drapet på Franz Ferdnand i Sarajevo i 1914 mobiliserte Russland og Russiske styrker påførte Østerrisk-Ungarene et nederlag da de gikk inn i Serbia. Dette fikk aktivert alliansene, Tyskland kom inn i Krigen på Østerriksk-Ungarsk side, Frankrike på Russisk side, snøballen hadde begynt å rulle, og Verdenskrigen var et faktum.

Russisk Observasjonspost. Bildet er fra tidsskriftet Solntse Rossii (Russlands sol) fra 1915.

Russisk Mosin Nagant rifle modell 1891 (M91) laget på våpenfabrikken i Tula.

Geværet har stempler fra Våpenfabrikken i Tula in Peter den stores navn. Laget i 1916.

Krigen på østfronten ble en langt mer mobil krig enn på vestfronten. Russerne kjempet mot Tyskere og Østerriksk-Ungarere i Galicia (I dag i Polen), i Ukraina og Hviterussland og i Baltikum. Problemer med å få produsert nok krigsmateriell merktes tidlig og den Russiske hæren var dårlig utstyrt og underernært. Et problem som vokste underveis i krigen. For å klare å produsere nok geværer ble det bestilt en rekke geværer fra USA. 

Russisk  Modell 1891 Mosin-Nagant rifle. Dette eksemplaret er laget på kontrakt i USA.

Remington armory, 1917. Våpnene ble bestilt av Tsarens hær, men ble først levert etter at Kerenskys interimregjering hadde tatt over. Våpenleveransene fra USA stoppet opp da den Russiske revolusjonen startet i oktober 1917.

Russisk "Linemann" type feltspade fra 1915. Linemann spadene ble brukt av en rekke nasjoner og forskjeller som antall nagler og formen på håndtaket er det som skiller dem fra hverandre. Denne spaden har vært brukt i Finland etter revolusjonen, og hullene i bladet er laget av Finnene for at spaden skulle la seg henge i en krok i beltet.

I 1917 var det Russiske samfunnet helt på knærne. I utgangspunktet var det der enorme mengder fattigdom, analfabetisme og dårlig levestandard, og en meget rik overklasse som veltet seg i penger. Påkjenningene som krigen påførte samfunnet forsterket motsetningene ytterligere, og Russland falt sammen i 1917. Først abdiserte tsaren og en interimregjering ledet av Kerenski tok over. Denne regjeringen ble imidlertid kortlivet, den ble upopulær blant annet fordi den ville fortsette krigen. Deretter kom oktoberrevolusjonen som førte til at Bolshevikene fikk makten.

Russisk feltspade datert 1913. Dette eksemplaret har også blitt brukt i Finland etter 1917. 

Bolshevikene inngikk separatfred med Tyskland, den såkalte Brest-Litovsk pakten, noe vestmaktene ble svært bekymret for ettersom det frigjorde et stort antall tropper som kunne settes inn på vestfronten.  Finland løsrev seg fra Russland. Imperiet smuldret og falt. Russland havnet i en brutal og blodig borgerkrig mellom hvite og røde styrker.

Tysk postkort fra Brest-Litovsk. Avsenderen var en Uhlan (Kavallerist), og han skriver om at fienden har forlatt skyttergravene....

Russisk offiser ved navn Boris, fotografert i 1917.