SG71/84 Bajonetten

SG71/84

Denne bajonetten er en av verdens første knivbajonetter. den var forut for sin tid og var strengt tatt ingen suksess da den kom, men den ble utgangspunktet for senere bajonetter. Bajonetten ble laget for bruk med Infanterigevær 71/84, en ombygging av de gamle enkeltskudds Infanterigevær modell 1871. Geværet ble ombygd med rørmagasin og gjort om til repetergevær, da Tyskerne måtte følge med på våpenutviklingen i Frankrike, som innførte repetergeværer som ga langt høyere illdtakt. Disse geværene var svært lange og derfor behøvde de ikke å ha lange bajonetter for å få tilstrekkelig rekkevidde. Etter 1888 da Gew88 ble innført ble disse bajonettene brukt på dette geværet selv om det var kortere, men etter 1903 ble bajonetten kun brukt av Bayern, da de andre statene heller ville bruke S1871, som er betydelig lengre og kan konkurrere med rekkevidden på den Franske Modell1886 lebel riflen med Epee bajonett.

SG71/84 var i Lærbalg, som var vanlig på den tiden.

Bajonetten har "blodrand" (Misvisende navn da denne fordypningen letter bladet og styrker det, det har ingenting med blod å gjøre.) som går nesten til spissen, og mange tror derfor at disse er nedkortede bajonetter, men de er laget slik.

Dette eksemplaret er laget av Weyersberg, Kirschbaum & Cie, Solingen. Det er muligens privatkjøp da det ikke har militære akseptansestempler.

Denne bajonetten ble senere grunnlaget for 84/98 bajonetten som ble brukt frem til slutten av andre verdenskrig. Den fikk nytt håndtak og fikk munningsringen fjernet. Derfor er dette en skjelden type bajonett i dag.