Tysk laget Tyrkisk offiserssverd

Tysk laget Tyrkisk offiserssverd

Dette sverdet er laget i Tyskland av Carl Eickhorn og er av tysk modell. Sverdet kan ha vært brukt av en Tyrkisk offiser eller av en av de mange tyske offiserer som var i Tyrkia under første verdenskrig og hjalp Tysklands allierte Tyrkia med krigføringen.

Sverdet er privatkjøp, offiserer fikk kjøpe sine egne våpen, så hvem som har hatt det er umulig å fastslå. Slike privatkjøpte sverd har som regel ikke akseptansestempler og enhetsstempler slik som de sverdene hærene delte ut har.

Sverdet er i luksuriøs utførelse med vakre og detaljerte etsinger på bladet og på Langeten ("Øret" på parerbøylen som dekker første del av bladet).

Grepet er i brunsvart horn med kobberwire viklet omkring.

På bladryggen er navnet på det Tyrkiske firmaet som har utført etsingen. Kirkur M.Narlian & freres, Constantinople.

Bladet og sliren har en tynn gullvask på seg som tyder på at dette sverdet har tilhørt en høyere offiser, noe som gjør en nokså skjelden type sverd en smule skjeldnere....