Tyske Medaljer

Tyske Medaljer fra første verdenskrig.

Det finnes svært mange typer tyske medaljer fra første verdenskrig, langt flere enn f.eks Britiske medaljer. Dette skyldes i stor grad at Tyskland ikke var ett land. Selv om Keiseren sto over hele Tyskland besto de av separate kongedømmer. I tillegg til Preussen som Keiseren kom fra var Bayern, Sachsen og Württemberg egne kongedømmer. I tillegg var det en rekke grevskaper. Dermed finnes det en masse lokale medaljer i tillegg til hovedtypene. Her er kun et mindre utvalg.

Keiserrikets medaljer.

Medaljer fra kongedømmene

Preussen

Bayern

Medaljer fra Fyrstedømmene.

I tillegg til keiserdømmet og de fire kongedømmene, Preussen, Bayern, Sachsen og Württemberg, eksisterte en rekke uavhengige fyrstedømmer under det tyske riket. Disse utstedte gjerne sine egne medaljer. Et lite utvalg presenteres her.

Sivile Minnemedaljer og Veteranmedaljer

Etterkrigsmedaljer/Deltakermedaljer.

Württemberg