militarverdienstmedallie

Ordensspange fra kongedømmet Württemberg.

Württemberg var det minste av Tysklands fire kongedømmer og hadde den minste hæren av dem og militære gjenstander fra Württemberg er derfor en god del sjeldnere enn gjenstander fra de andre kongedømmene. Denne medaljen, miltärverdienstmedaille (den militære fortjenestemedaljen) var en høythengende tapperhetsmedalje og mottakeren fikk en livsvarig ærespensjon sammen med medaljen.

På Obversen er byste av Kong Wilhelm II av Württemberg. Teksten er "Wilhelm II Koenig von Wuerttemberg". Wilhelm II var både Keiser av det Tyske riket, konge av Preussen og konge av Württemberg.


På reversen er teksten "Für tapferkeit und Treue", for tapperhet og troskap.


Medaljen er i sølv. Det finnes også en utgave i gull.