Artilleri

Artilleri

Under første Verdenskrig spilte artilleriet en stor rolle. Da krigen ble til en skyttergravskrig gjorde maskingeværer og piggtråd og dekningen man fikk i skyttergravene at en angriper hadde store vanskeligheter. Å angripe over ingenmannsland var livsfarlig.

Dermed spilte artilleriet en annen rolle enn tidligere. Artilleri kan skyte over store avstander og ødelegge installasjoner/befestninger, eller det kan brukes til å skade eller slå ned angripende styrker før de når fram til dine linjer.

"German heavies captured by English near Amiens" Tysk tungt artilleri erobret av Engelskmennene nær Amiens.

Under angrepet på Belgia i 1914 måtte Tyskerne overvinne flere svært sterke Belgiske festninger, og for å klare dette måtte de dra frem svært tungt artilleri som var så tungt at det kun kunne fraktes på jernbane. Dette tok tid og var en av årsakene til at Tyskerne ikke klarte å nå ned til Paris i tide til å slå franskmennene. Den svenske forfatteren og oppdagelsesreisende Sven Hedin beskriver virkningen av det tunge Tyske artilleriet på de Belgiske fortene i nokså stor detalj i "Från fronten i väster" (Bonniers förlag 1915) og det er skremmende lesning.

To tomhylser til kanoner. Den lange Tyske sverdbajonetten viser dimensjonene. Hylsen til venstre er til en 105mm (10,5cm) Fransk Schneider kanon modell 1913. Den gedigne hylsen til Høyre er til den Tyske 15cm Schwere Feldhaubizte 13, tung felthaubits modell 1913.

Tysk feltkanon i stilling, et uvanlig klart og detaljert foto.

"Camouflaged French heavy on R.R. car near vienne-le-chateau (Marne)" Kamuflert fransk tungt artilleri på jernbanevogn  nær vienne-le-chateau.

Artilleriet hadde mange forskjellige oppgaver. Nøytralisering av fiendens artilleri, beskytning til støtte for angrep, bombardement av skyttergraver, ødeleggelse av piggtråd, skyting av gassgranater mot fienden osv....

"French trench mortars (220) in action" Franske skyttergravsmortere i aksjon (kamp). Skyttergravsmortere skyter prosjektiler i en bue opp og over i fiendens skyttergraver. Prosjektilene er langsommere enn andre typer artilleri og gir en distinkt lyd, så erfarne soldater lærte seg å unngå dem når de hørte de kom mot dem, men våpenet hadde allikevel en god del effekt.... Man kan tenke seg effekten på et menneskes nerver over tid når man når som helst kan få et tungt eksplosivt prosjektil i fanget.

"French artillery observation post" En fransk observasjonspost for artilleriet. Legg merke til at utkikken oppe i treet mangler høyre arm. På grunn av manglende kommunikasjonsmuligheter mellom fly og bakke var fortsatt det menneskelige øye fra observasjonsposter det viktigste redskapet for å sikte inn artilleri.

"American artillery" Amerikansk artilleri.

Artilleriet spilte en særlig stor rolle i krigens store slag som f.eks ved Verdun og Somme, noen av de største bombardementene verden noensinne har sett.

Ved Somme varte det forberedende bombardementet av Tyskernes linjer en hel uke før angrepet tok til, og formålet var å ødelegge piggtrådhindre, utslette skyttergraver og drepe de Tyske forsvarerne før infanteriet skulle gå til angrep. Imidlertid var dette enorme bombardementet mindre effektivt enn ventet. Tyskerne hadde dype dekningsrom under bakken som artillerigranatene ikke nådde ned til, og da bombardementet opphørte svermet forsvarerne opp for å møte infanteriangrepet. Selv om de forreste skyttergravene var nær utslettet var det en sterk styrke igjen, til tross for at mange møtte en ublid skjebne gjennom å bli levende begravet i dekningsrom som fikk sprengt igjen alle utganger...

Bildet viser granatsplinter som er funnet på slagmarken ved Somme. Disse store og forrevne stålbitene vil ha blitt kastet avgårde rødglødende og ha skapt forferdelige skader om de hadde truffet et menneske. I Boken "I stålstormer" (Im Stahlgewitter) forteller Ernst Jünger om hvordan slike splinter laget en summende lyd gjennom luften og den psykologiske effekten av at slikt summet rundt ørene vil ha vært forferdelig selv om man var så heldig å ikke bli truffet.

Det skal sies at tidlig i krigen var franskmennene dyktigere enn engelskmennene hva gjaldt artilleritaktikk. Franskmennene tok tidlig i bruk ideen om rullende bombardement (Rolling barrage) der artilleriet spilte en meget dynamisk rolle i samarbeid med infanteriet, og sørget for å holde forsvarerne nede og deretter hindre motangrep. Franskmennene benyttet også langt mere høyeksplosive granater enn Britene, som blant annet brukte kardesk ammunisjon (Shrapnel) for å ødelegge fiendens piggtråd., og høyeksplosivene var langt mere effektive til å ødelegge piggtråden. De fikk derfor langt større suksess på sine frontavsnitt ved Somme enn britene fikk.

Men, alle lærte etterhvert. Svensken Kaptein Carl Belfrage som tjenestegjorde på Tysk side beskrev "Trommeilden" mot en skyttergrav ikke langt fra hans egen som så voldsom at det ikke kunne finnes noe levende igjen der bombardementet hadde truffet.

Østerriksk-Ungarske soldater  ved en tung Skoda kanon, et formidabelt og skremmende våpen, som kunne kaste prosjektiler med stor sprengkraft.

Tysk artillerimann til hest. Han har på seg artilleriets distinkte Kugelhelm, en hjelm med en kule i stedet for pigg på toppen, hjelmen ser ut til å være en ersatz hjelm laget av filt i stedet for lær, og tyder derfor på at fotografiet er fra 1915 eller muligens litt senere. Merk artillerisabelen som henger fra sadelen.

Ung Tysk artillerisoldat, Bayersk etter hjelmen å dømme (Han har pigghjelm, pickelhaube og ikke kugelhelm). I beltet har han en C96 Mauserpistol i kolben som både tjener som hylster og som skulderstokk for pistolen. på venstre hofte har han et kort artillerisverd av Gladius type, Gladius er opprinnelig et romersk kort sverd, og artillerisverd baset på den romerske Gladius har vært brukt i forskjellige hærer helt opp til moderne tid.

Tyske artilleriobservatører til hest. De har Kugelhelm hjelmer og er væpnet med karabiner, Kar88, som de bærer på ryggen. Offiseren lengst til venstre er væpnet med P08 Luger pistol.

Denne sjeldne og originale bærevesten fra Royal Artillery er for å bære granater fram i første linje dersom det er umulig å få vogner fram med ammunisjon. Dette eksemplaret er til 4,5 tommers Haubitser og datert 1918. Ved siden er et bilde av vesten i bruk i 1915 og et bilde fra artillerimonumentet i London.