Tyske Bajonetter

Tyske Bajonetter fra første verdenskrig                                                                                       English version

Over: Tysk Gew98 Mauser rifle med S98 bajonett, den første typen bajonett for 1898 modell Mauser. Under: Tysk Kar98 med S98/05 bajonett.

Tyske bajonetter fra første verdenskrig er et stort og variert samlerområde. En mengde forskjellige typer bajonetter ble brukt.  Den tyske betegnelsen S eller SG før modellårstallet står for "Seitengewehr", en levning fra tiden da bajonetten brukte å sitte på høyre side av geværpipen. For eksempel: S98 betyr altså Bajonett modell 1898. Dette systemet gjelder de fleste vanlige typer tyske bajonetter, men i tillegg finnes det såklte "Ersatz" bajonetter, nødsproduksjon som ble gjort av mange forskjellige selskaper og i mange slags vaianter. Disse følger ikke det samme mønsteret og klassifiseres gjerne etter Anthony Carters system i mangel av Tyske typebetegnelser fra perioden.

Forskjellige typer Tyske bajonetter: (klikk på bildene for å komme til sider med mere detaljer og fotografier fra perioden)