Illustrerte bøker

Illustrerte bøker publisert under Første Verdenskrig og i mellomkrigstiden.

Her er et knippe bøker med rike illustrasjoner. Slike finnes å få på antikvariater verden rundt og er flott kildemateriale for den som vil vite hvordan man så ut i den tiden og som er ute etter detaljer ved uniformer og utstyr. Bakgrunnen for at de er publisert, forfatternes ståsted, er også svært interessant å se på. 

"Illustrierte geschichte des Weltkrieges 1914-15" (Illustrert historie om verdenskrigen 1914-15) er en interessant bok ettersom den ble publisert tidlig i verdenskrigen. Dette er en enorm murstein av en bok, rikt illustrert med fotografier, kart og propagandakunst. Mange av kunstverkene over dobbeltsider på tykt papir. Her er et seierssikkert Tyskland som presenterer sin styrke og argumenterer for sin sak. Listen over artikkelforfattere og bidragsytere er enormt lang og omfatter blant andre den velkjente Professor Messerschmitt, orientmaleren Bruno Richter, Generalløytnant Z. D. Baron von Ardenne og mange mange flere. Her er flåtetabeller, presentasjoner av både egne og fiendens kommandanter, gjennomgang av krigserfaringene fram til slutten av 1914. Her ser man hva de tenkte der og da og dette gir en slik bok særskilt verdi. Publisert i 1915 av Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien.

"Wie unsere gegner den Krieg sehen" (Hvordan våre motstandere ser krigen) er en interessant bildesamling. Publisert i 1916 av Verlag Grethlein & Co G.m.b.h, Leipzig = Berlin. Bildene er samlet av Erich Schonteck. I denne samlingen er det en rekke pressefotos fra ententepressen presentert med bildetekst på originalspråket og i Tysk oversettelse.

"The world war" (verdenskrigen) utgitt i 1919 av B. C. Forbes Publishing Co, New York. Forfatter er H. S. Canfield, men General John J. Pershing (Øverstkommanderende for den amerikanske ekspedisjonsstyrken) har også skrevet en artikkel i boken. Boken er rikt illustrert med fotografier og malerier, og bærer sterkt preg av å være seierherrenes historieskriving. Her er nedsettende omtale av fiendens ledere og heroisering av egne. Det er et meget interessant historisk dokument med en rekke uvanlige illustrasjoner.

"The first world war" (Den Første Verdenskrigen) utgitt i 1934 av William Heinemann Ltd. London, er en meget sterk Anti-Krigs fotosamling satt sammen av Laurence Stallings som selv var soldat i den Amerikanske ekspedisjonsstyrken og som kom hjem som krigsinvalid. Boken består knapt av tekst, men taler gjennom de sterke bildene et tydelig språk om krigens ødeleggelser og gru. Korte, ofte poetiske,  undertekster er det som er av tekst. Boken avsluttes med et spørsmålstegn og en fotomontasje som klart advarer mot Hitler, Mussolini, Stalin og Atatürk, som åpenbart var de Stallings så som farer mot freden på det tidspunktet. Laurence Stallings ble senere et meget kjent navn innen Amerikansk film.