Moderne Bøker

Moderne bøker om Første Verdenskrig

Fortsatt publiseres det en stor mengde bøker om Første Verdenskrig. Disse skiller seg fra samtidens bøker da man oftest ser krigen fra større avstand, løsrevet fra samtidens propaganda, myter og forestillinger. Nå i ettertid vet vi hvordan ting gikk, og kan se på konsekvensene av det som skjedde med en klarhet man ikke kunne se den gang.

Roy Andersen - 1914 - Norge og Første Verdenskrig - Inn i katastrofen

Denne boken sies å være den første boken om Norge og første verdenskrig, på norsk. Den gir et grundig og levende bilde av det politiske liv i Norge under opptakten til første verdenskrig og etter utbruddet av krigen. Boken er dyptpløyende og i tillegg til å gi et grundig bilde av regjeringens handlinger i denne dramatiske tiden trekkes både Fridthjof Nansen og Kong Haakon 7. sine roller fint frem. Alt i alt en meget lesverdig bok med mye informasjon man sjeldent får presentert.

Om man skal se på boken i et mer kritisk lys så må det påpekes at historien om attentatet mot Erkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo i 1914 nok er viet for stor plass og virker litt malplassert i en bok om Norge og første verdenskrig. Historien fortelles meget levende, og det er jo en spennende historie, og det er ingenting å utsette på fortellingen og forfatterens entusiastiske fortellerkunst i seg selv. Men, - denne episoden vies svært stor plass, mer enn den kanskje fortjener i forhold til Norges rolle.

Det er også i dette kapittelet jeg fant den eneste åpenbare faktafeilen i boken. I hvert fall den eneste jeg så under en kjapp gjennomlesning. Det nevnes flere ganger i teksten at Gavrilo Princip brukte en revolver til attentatet. Dette er ikke korrekt, ingen av attentatmennene brukte revolvere, de fikk tak i et antall pistoler av typen Browning Modell 1910 i kaliber 9mm Browning Short, også kjent som .380ACP, og det var en av disse pistolene Princip brukte til drapene.

Men, noen få kritiske kommentarer til tross, denne boken er åpenbart et resultat av imponerende research, og teksten preges av stor fortellerglede og evne til å formidle stoffet levende og spennende. Dette er anbefalt lesning.

2014 H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo.

ISBN: 978-82-03-29432-7

Norman Stone - Første Verdenskrig.

Norman Stone - Første Verdenskrig - en kort Historie (World War One. A short history) er en bok som både er underholdende og lettfattelig, og en ganske god innføring i historien om første verdenskrig, men også en bok jeg oppfatter som noe problematisk hva gjelder metode og innhold. Forfatteren har bare forakt til overs for de Britiske generalene og politikerne, og farer ikke lettere med de Franske, mens han uttrykker langt mere forståelse for de Tyske, - det er klart at boken har en slagside i så måte. Det er fotnoter i boken, men de er få og ikke spesielt informative totalt sett. Gjennom store deler av boken tar jeg meg i å etterlyse kilder for en del av forfatterens friskere påstander, men det er få siterte kilder her. Det er en åpenbar svakhet. Men, boken er verdt å lese, om den enn bør leses med et kritisk blikk.

Gyldendal Norsk Forlag 2008/2014 ISBN 978-82-05-46723-1

Tardi - Skyttergravskrigen 1914-1918 

Tardis ubestridte mesterverk er tegneserien "Skyttergravskrigen 1914-1918 (C'etait la guerre des tranchées, It was the war of the trenches). Han har gjort grundig research, imponerende grundig, så alle detaljer, utstyr, våpen, hendelser, skal være så nøyaktig riktige som mulig. Tegningene hans, ofte bare skygger og hvite felter, blir allikevel så levende at man omtrent kan se personene puste. Dette er stor tegneseriekunst og stor historiefortelling.

Tardis historier er grusomme, groteske, rørende, - ingen kan lese denne boken uten å bli beveget av den. Gjennom Tardis fantastiske tegnestil og dype kunnskap maler han et bilde av første verdenskrig så realistisk, så levende, at man knapt kan formidle det bedre i noe medium.

Her er et lite utsnitt av historien om Faucheux som viser detaljene og hvor sterke og kraftfulle tegningene er. Denne boken anbefaler vi til alle som vil ha innsikt i galskapen som var Første Verdenskrig.

ISBN 978-82-92796-19-1 Minuskel forlag, 2012.

Verdun 1916 av Karl Jakob Skarstein er en liten og lettlest bok om et av Verdenshistoriens aller verste slag. Boken er kort og liten og gir ingen dyptpløyende analyse og gjennomgang av slaget slik f.eks Philpott gir i sin bok om Somme slaget, men den gir en dramatisk og lettfattelig fremstilling av den voldsomme tragedien som utspant seg der i 1916. Han veksler mellom å fortelle fra generalenes synspunkt til virkeligheten på bakken, øyenvitneskildringer og rapporter fra begge sider. Absolutt verdt å lese for den som vil ha et overblikk over en viktig verdenshistorisk hendelse uten å nødvendigvis gå veldig dypt i materien.

ISBN 978-82-430-0614-0 Spartacus forlag, Oslo, 2012.

Geir Hasle har med "Slaget om Nordsjøen" skrevet noe så skjeldent som en Norsk bok om Første Verdenskrig. Boken er en meget grundig beskrivelse av "The battle of Jutland" (Jyllandslaget) som det ble kalt på Britisk side eller "Skagerrakschlacht" (skagerrakslaget) som Tyskerne kalte det. Slaget var et forferdelig sjøslag, det eneste store sjøslaget under Første Verdenskrig, og varte fra 31. Mai til 1. Juni 1916.

Boken er meget grundig og dyptgripende, med detaljerte og levende fortellinger, både om selve slaget og om det som skjedde i de nøytrale Nordiske landene da mengder av vrakgods og døde sjømenn etterhvert ble skylt i land. Boken er i høyeste grad verdt å lese!

Om jeg skal komme med litt negativ kritikk er det at kapittelet om dette slaget i litteraturen er skuffende tynt og en del av litteraturen som presenteres er ikke knyttet til slaget, men til det generelle ved døden på havet. Men, dette er et lite poeng. Boken er definitivt god.

Utgitt på Vega forlag, Oslo, 2011.  Isbn 978-82-8211-078-5

"Bloody Victory - The sacrifice on the Somme" av William Philpott er en meget dyptpløyende og grundig bok om slaget ved Somme. Philpott beskriver slaget i stor detalj og tar oss med både til personene ved frontlinjen og inn i hovedkvarterene og generalenes tanker og ideer. Han motsier mange av mytene og forestillingene som festet seg under og etter krigen, om at slaget var en nytteløs og blodig fiasko.

Philpott forteller om Generalenes feil og mangler, deres feilvurderinger og krangler, men argumenterer for at slaget ikke kunne vinnes så fort som mange hevder. Han sier at slaget var en del av en utmattelseskrig, sannsynligvis den eneste måten å vinne slaget og krigen, og at det ikke var gjennombrudd og umiddelbar seier som var formålet.

Denne boken er en ordentlig murstein, full av informasjon, og er meget lesverdig.

Abacus 2010, Isbn 978-0-349-12004-1

Jack Sheldon. "The Germans at Thiepval" er en meget detaljrik bok om et tema som får langt mindre oppmerksomhet enn fortjent. Spekket med originale fotografier, øyenvitneskildringer og andre fakta, forteller den historien om dem som man ofte ikke husker når man snakker om slaget ved Somme, - Tyskerne.

Somme slaget var et forferdelig slag, og det man oftest husker er de enorme tapene Britene hadde de første dagene av slaget i Juli 1916. Britenes allierte, Franskmennene, huskes skjeldent selv om de hadde langt større suksess enn Britene. Tyskerne nevnes skjeldent, selv om de forsvarte seg hardt og led kraftig under slaget som varte fra 1. Juli til 18. November 1916.

Denne boken er med på å rette opp dette misforholdet og forteler historien til de Tyske forsvarerne ved Thiepval.

Pen & Sword Military, 2006. Isbn 1 84415 4327

Jean Claude Laparra og Pascal Hesse har utgitt denne boken under tittelen "The German Infantryman 1914 1918"

Boken er et dypdykk i alle sider ved den Tyske infanterimanns liv og virke. Uniforms- og utstyrsdetaljer, trening osv.... En meget god og detaljert bok, selv om den nok mest er for oss spesielt interesserte. Vi følger soldaten Michael gjennom krigen.

Histoire & Collections, Paris, 2008. Isbn 978-2-35250-071-1

"Armies of the Balkans 1914-18", av Nigel Thomas & Susan Babac, illustrert av Darko Pavlovic.

Balkan var, dengang som nå, et lappeteppe, og de mange glemte armeer fra den gang har nå fått sin bok, med Bulgaria, Hellas, Romania, Serbia, Montenegro, Albania.... Og de store maktene, Tyskland, det Ottomanske rike, Ententen.

En meget detaljert bok med gode detaljtegninger av uniformer og utstyr. En bok som nok retter seg mest mot oss detaljnerder, men også full av interessant historie om en del av krigen som skjeldent får mye oppmerksomhet.

Osprey Publishing Ltd, 2001. Isbn 1 84176 194 X