Militære Bøker

Militære fagbøker fra første verdenskrig.

Her vil du finne originale militære fagbøker fra en rekke land som tok del i Første Verdenskrig. Mange av dem har interessante detaljer for samlere og for dem som er interessert i militær historie m.m.

Dienstunterricht des Deutschen Pioniers, utgitt av Verlag von Eisenschmidt, -Berlin, 1915 er en bearbeidet versjon  av Menziel von Wurmbs Dienstunterricht des Deutschen Infanteristen. Bearbeidet av Major von Rabenau.  Denne tjenesteinstruks for den tyske pionersoldat inneholder det samme som infanteristenes tjenesteinstrukser, men er utvidet med en rekke ekstra kapitler om det pionersoldatene (Ingeniørsoldatene) måtte kunne. Her er lange og detaljerte kapitler om bygging av veier, jernbane, broer, flåter. Her er detaljert informasjon om verktøy, knuter og stikk, sprengning. Den inneholder alt man trenger å vite om pionersoldatenes virksomhet og hva de måtte kunne i den svært farlige tjenesten de utførte.

"Dienstunterricht für den Infanteristen des Deutschen heeres" av von Transfeldt, her vist i 49. opplag fra utdanningsåret 1914/15 er en svært detaljert bok om den tyske hæren, dens oppbygging og oppgaver. Tjenesteinstruksen for infanteristen i den Tyske hær viser reglementer, våpenbruk, trening, marsjorden, konstruksjon av skyttergrav, har plansjer for å identifisere fiendens uniformer etc. For den som virkelig vil sette seg inn i detaljene rundt det Tyske infanteri er denne boken absolutt påkrevd.

"L'instruction Theorique du Soldat", teoretisk instruksjon for soldaten, er det franske motstykket til von Transfeldts Tyske tjenesteinstruks. Her er det instruksjon i alle sider ved soldatlivet.

"Sois bon Soldat!", Vær god soldat! Videre instruksjon skrevet av en veteran fra den Franske hær.

"Petit Paroissien du soldat", liten bønnebok for soldaten. Hva er vel krig uten religion....?

"Notes on Grenade Warfare" ble gitt ut i USA i februar 1917, åtte måneder før USA kom med i krigen, men er basert på de siste erfaringer fra skyttergravene i Europa. Her beskrives alle tenkelige sider ved bruk av håndgranater. Her er kasteteknikker, utvelgelse og trening av Grenaderer, teknikker for å kjempe seg fram i skyttergraver med granatlag... Håndgranaten var en gammel og glemt oppfinnelse som ble oppfunnet på ny da skyttergravskrigen gjorde den nødvendig igjen. En interessant bok med mange detaljer.

Gilbert E. Seaman "Compendium for Medical Officers", publisert i 1917, er en meget grundig innføring i organiseringen av de medisinske enhetene og hva deres oppgaver er, også mye om forskjellige typer ammunisjon og granater og skaden de gjør. En interessant bok om legevitenskap i tiden før det fantes antibiotika. Dette eksemplaret har tilhørt 4th wisconsin infanteri og er stemplet inn i juli 1917.

"Notes on Liaison in modern warfare", publisert i april 1917, seks måneder før USA kom med i krigen, inneholder i hovedsak britenes instrukser til sine "Liaison" (kommunikasjons) offiserer. Her er detaljerte instrukser om hvordan kommunikasjonen i kamp skal foregå med de mest moderne midler, telefon, fly og til og med trådløs kommunikasjon.

"Landscape Sketching" utgitt i August 1917, to måneder før USA kom med i krigen, er en instruks om hvordan landskap skal tegnes for å gi best mulig informasjon.

Preierløitnant M. Sødems bøker:

Krigen ble fulgt med argusøyne av militære i alle land som ikke var involvert i krigen. Akkurat som i USA kom fagmilitære bøker ut i høy takt med de nyeste lærdommene fra krigen, og med politiske betraktninger om hva som skjedde. Her er et knippe bøker som ble gitt ut i Dannmark i 1915...

"Neutrale Nationer og Krigen. General Bermhardi og hans lære" av Viscount James Bryce, tidligere Britisk ambassadør i Washington.

Om de nøytrale land kunne klare å holde seg utenfor krigen, og hvordan de skulle forholde seg til de krigførende makter, var et viktig tema, såvel i Norge som i Danmark, og slik litteratur var etterspurt.... Trykket i 1915.

"Krigen i Luften. Luftflaaderne og deres anvendelse i krigen" av Alfred Nervø, er litt av en bok. Den oppsummerer den nyeste kunnskapen om det nye våpenet, fly, allerede i 1915 i krigsflyets barndom, eller skal man si spedbarnsstadie?

"Belgiens Neutralitet. Hvorfor den blev krænket" Av J. van den Heuvel. (Belgisk statsminister), er et skriv om hva som skjedde før den Tyske invasjonen av Belgia. I høy grad et partsinnlegg.

"Maubeuge * Soissons * Hurtebisse * Øvreelsass. Krigsberetning fra det store Tyske hovedkvarter." Beretninger fra krigsskueplassene hadde et stort publikum.... Disse har åpenbart vært av interesse for militære da dette eksemplaret (og de tre bøkene over) har tilhørt en dansk Premierløitnant.