Mills Bomb

Mills Bomb Grenade Nr 5 Mk 1

Mills håndgranat nummer 5 ble innført i mai 1915 og var en av de mest vellykkede typer håndgranat i første verdenskrig. Den hadde et rutet ytterskall som brakk og ble til splinter når den eksploderte. Først måtte sikringen fjernes mens håndtaket holdtes nede. Deretter måtte granaten kastes så langt som mulig da man har 4 sekunder før den eksploderer. Når granaten kastes faller håndtaket av og detonatoren vil da gå av etter 4 sekunder. Det kan ha blitt kastet så mye som 70 millioner håndgranater i løpet av første verdenskrig.

Over er en reproduksjon av mills nr 5 Mk 1

Over er en ekte mills nr 5 Mk 1, slagmarksfunn Dette er en ekte mills nr 5 Mk 1 messing base plugg datert Juli 1916 Laget av M.M.Co Birmingham