Webley Revolver

Webley Revolver MkV1

Få håndvåpen er så tydelig kjent og knyttet til første verdenskrig som den store, grovkalibrede Webley MkVI. Revolveren ble innført i 1915, og viste seg å være svært driftssikker under de forferdelige og gjørmete forholdene ved fronten. Dette våpenet ble gitt til offiserer, artillerister og andre som hadde behov for et håndvåpen, eller som på grunn av sine oppgaver ikke kunne bære geværer.

Revolveren er stor og tung, den er svært grovkalibret. Kaliberet kalles .455, altså 0.455 av en engelsk tomme, som betyr at kulediameteren er 11.5 milimeter. Revolveren gir relativt lett rekyl ettersom kulene har lav utgangshastighet, men anslaget av en slik kule er i stand til å gjøre stor skade. Disse revolverne har mye "stopping power", noe som kan være svært viktig for å berge livet i en del situasjoner som for eksempel om fienden forsøkte å storme skyttergravene.

Revolveren er en såkalt Double Action, det betyr at man enten kan spenne hanen for hånd og avfyre våpenet, eller man kan trykke inn avtrekkeren for å spenne og avfyre. Mekanismen er svært lett å spenne med avtrekkeren, lettere enn mange andre revolvertyper.

Dette eksemplaret er datert 1918. Det store "Broad Arrow" merket på toppstroppen viser at revolveren har vært brukt av den Britiske marinen. Marinemerkede revolvere som denne er nokså skjeldne. Disse revolverne ble senere sluppet ned fra fly til Norske motstandsmenn under andre verdenskrig.

Dette er en såkalt Top Break revolver, det betyr at i stedet for å lades og tømmes gjenom en port på siden, som er tidkrevende, brekkes pistolen og en kraftig stjerneformet (se bildet til høyre) ejektor kaster de tomme patronhylsene ut. Dette gjør at revolveren kan tømmes og lades om raskt.

Til venstre ses riflingen i løpet sett gjennom tønnen.

Over er et originalt Webley hylster i lær fra første verdenskrig. Hylsteret er ikke stemplet fra produsenten og er et privatkjøpt hylster. Dette er normalt. De fleste offiserer som hadde råd til det kjøpte sitt eget lærtøy. Dette hylsteret har eierns navn skrevet på innsiden av flappen. L. P. Sedgwick.

Mk V1 ble innført i 1915 og ble brukt i stor utstrekning i første verdenskrig. Den ble gitt til Offiserer og til soldater som måtte være bevæpnet, men som ikke kunne bære rifler, transport, kommunikasjon osv.

Denne typen revolver er av "top break" type med automatisk utstøter.