Burladingen en hardt prøvet landsby

Burladingen, en av mange hardt prøvede landsbyer

Her er flere minnekort fra Burladingen. Det er slik sett ingenting spesielt med Burladingen utover at min samling har et større antall minnekort fra samme by. Krigen tok så mange fra så mange steder og det var få menn igjen i store områder da krigen var over. Se siden med 18 minnekort fra familien Pfister og siden om Karl og Karl Mauz for mere.

Anton Dehmer

Musketier i reserve regiment nr 111, innehaver av jernkorset. Født den 16 September 1888 i Burladingen, døde heltedøden for fedrelandet den 5. April 1917 ved Verdun; Han hviler på regimentets kirkegård i Rantillois.

Christian Müller

Løytnant i reserve infanteri regiment 246, innehaver av jernkorset. Født den 26. April 1889 i Burladingen, hardt såret den 14. September 1916 ved Bouchavesnes ved Somme og døde på feltlasarettet i Hardecourt.Liket hans ble overført til hjemlandet og lagt til siste hvile dn 30. November 1916 på kirkegården i Burladingen.

Franz Xaver Hauser

Født den 28. Juni 1892 i Burladingen, såret den 14. Mars 1915 i Russland, døde heltedøden for fedrelandet den 14. Oktober 1917 i Burladingen.

Karl Mauz

Født den 8. juli 1892 i Burladigen, første gang såret den 27 januar 1915 ved Arras (Frankrike), for andre gang den 12. September 1915 ved Wilna (Russisk Polen), døde heltedøden for fedrelandet den 3. desember 1915 ved lasarett Köthen (Anhalt) og begravet der.

Se egen side om Karl og Karl Mauz

Musketier Peter Klaiber

Født den 25. Februar 1892 i Burladingen, døde heltedøden for fedrelandet den 5. Mars 1915 på Lorettohøyden ved Arras (Nordfrankrike).