Skyttegravsskjold/Dekningsskjold

Dekningsskjold/Skyttergravsskjold

Farene i skyttergravene gjorde det nødvendig å skjerme soldatene som best man kunne og å kunne skyte fra skyttergraven uten å eksponere egne soldater for fare var viktig. Disse skjoldene ble mye brukt av snikskyttere. De kunne tas med ut eller bygges inn i skyttergravene med sandsekker for å lage en skyteplattform der man i fred og ro kunne skyte på fienden.

Dette skjoldet er originalt og har en meget dramatisk historie (se nedenfor). Det har blitt malt på nytt, men er i særdeles god forfatning. Legg merke til at det har blitt truffet av en kule til høyre for skyteskåret.

Skjoldet har en lukkbar luke for når det ikke er i bruk. Det var viktig at ikke bakgrunnslys viste skyteskåret så fienden kunne oppdage posisjonen på den måten.

Skjoldet har et hull i seg som forteller en meget dramatisk historie. En høyeksplosiv granat må ha eksplodert bak skjoldet og en stor splint med ekstrem hastighet og kraft har slått seg tvers gjennom panserstålet. Det er ingen buling på skjoldet som ville oppstått om noe langsommere hadde truffet, så slaget mot stålet må ha vært ekstremt hardt og hurtig. Kantene på hullet forteller historien, slaget har vært så hardt at stålet er blitt krystallisert og har blitt splintret i mange småbiter som har sprutet utover da splinten slo igjennom. Det er knapt mulig å tenke seg hvilke krefter som har vært i sving. Til sammenligning har skjoldet et innslag av en riflekule på forsiden, og den har laget en dyp bul, men ikke kommet igjennom.

bak på skjoldet er en justerbar fot så det kan settes opp stående der det behøves.

Slike skyttergravsskjold er ikke spesielt sjeldne, de ble laget i store antall, men i en forfatning som denne og med en slik dokumenterbart dramatisk historie er skjoldet unikt og spektakulært.