Carter EB 46 Ersatz Bajonett

Carter  EB46 - Ersatz Bajonett

Dette er en tysk Ersatz bajonett produsert tidlig under første verdenskrig, da det ble klart at krigen ville vare lenge og at det måtte produseres mye mer utstyr og våpen enn først planlagt. Produksjon av bajonetter ble satt ut til et stort antall produsenter med forskjellig produksjonsutstyr, og dermed store forskjeller i hva de kunne produsere. Dermed ble et stort antall forskjellige typer bajonetter laget med støpte grep i jern eller messing, med grep i platestål i forskjellige former, med nylagde bajonettblader og med blader fra gamle bajonetter. Variasjonen er enorm.

Dette er en svært sjelden variant klassifisert som Carter EB46. Da disse ble produsert og gitt ut til soldatene gjorde den tyske hæren ingen forskjell på dem, de klassifiserte dem simpelthen som bajonetter da det var det viktige for dem. Men, da samlere trengte en måte å skille de mange typene ersatz bajonetter fra hverandre laget Antony Carter, som skrev et av de mest kjente og omfattende verkene om tyske bajonetter, et system der han delte dem opp etter type og ga hver variant et eget nummer.

Dette eksemplaret har vært brukt i Tyrkia, som var alliert med Tyskland og mottok mengdevis av våpen derfra, under første verdenskrig og har et serienummer i det gamle tyrkiske alfabetet som gikk ut av bruk på 20 tallet. Bajonetter med slike stempler er ettertraktet blant samlere og denne skjeldne bajonetten er enda litt skjeldnere på grunn av det.

Munningsringen som har vært på denne bajonetten er fjernet, og det er det som skiller den fra EB45 som den opprinnelig var. På bladryggen har den keiserlige tyske inspeksjonsstempler.

Men, denne bajonetten er enda mer spesiell sett fra et samlersynspunkt. Dette er nemlig ikke en hvilken som helst ersatz bajonett, - dette er det eksemplaret som både er avbildet og tegnet av i Antony Carters legendariske bok "German Bayonets volume II" med undertittel "The Ersatz, Requisitioned and Captured Bayonets". Altså et publisert eksemplar, og publisert i det definitive verket om ersatz bajonetter der systemet for klassifisering som er enerådende i dag ble til.

Som om ikke det er nok har jeg den originale salgskatalogen fra da Antony Carter, i 1985, solgte bajonetten videre. (Nr 109, nederst på siden.) Dette er altså et helt unikt eksemplar. Først av alt en svært sjelden type ersatz bajonett, deretter med skjeldent tyrkisk stempel, og ikke minst Antony Carters eget eksemplar som er trykt i selve "Bibelen" for bajonettsamlere. Det skal godt gjøres å finne et eksemplar som er tilsvarende spesielt.

EB46 bajonetten montert på en Mauser Kar98a Karabin. Her ser man hvorfor munningsringen er fjernet, da løpet er langt kortere enn på Gew98 Mausergeværet.