Feltartilleries Æreskors

Feltartilleriets æreskors

Ehrenkreuz der feldartillerie er en vakkert utført medalje i messing.

Pro Gloria et Patria, for æren og fedrelandet.               Laget av H. J. Wilm, Berlin.

Feltartillerister på vei til fronten i 1915. En av mennene på bildet er Kurt Espig