Hindenburg korset

 Ehrenkreuz der Kriegsteilnehmer

Æreskorset for krigsdeltakere (Hindenburgkreuz/Hindenburgkorset) uten sverd ble gitt til ikke-stridende som hadde tatt del i verdenskrigen. Korset ble innstiftet i 1934.

Til venstre er Hindenburg korset med sverd for stridende. Til høyre er Hindenburg korset uten sverd for ikke stridende, dette er en langt mindre vanlig versjon av denne medaljen, om ikke direkte sjelden så er den vanskelig å finne.