Jernkorset av første klasse

Jernkorset av første klasse.

Jernkorset av 1. klasse hang langt høyere enn Jernkorset av 2. klasse. Det ble hovedsakelig gitt til offiserer, men også menige og underoffiserer kunne få det for spesielt tapper opptreden.

Jernkorset av første klasse finnes både med nål og med skrue på baksiden. Det har ikke medaljebånd.

Langt færre jernkors av 1. klasse ble gitt ut enn av 2. klasse og denne ordenen er dermed noe sjeldnere.