Jernkorset andre klasse

Jernkorset av andre klasse

Dette er sannsynligvis den oftest utdelte tyske krigsmedaljen og definitivt den vanligste man finner i dag. I 1914 ble denne ordenen innført og erstattet den tidligere og større typen jernkors.

Jernkorset av 2. klasse, 1914 serien. Dette Jernkorset ble tildelt Rudolf Georg Bube i 1917.

Jernkorset er sannsynligvis den mest kjente og mest lett gjenkjennelige militære medalje i verden.

Denne underoffiseren har nettopp blitt dekorert med Jernkorset og har det derfor på uniformen.

Jernkorset ble ikke båret på uniformen i felt. I stedet hadde man et bånd i knapphullet som viste at man hadde blitt dekorert.

Disse to har begge bånd i knapphullet som viser at de har vunnet Jernkorset av 2. klasse.

Dette jernkorset av 2. klasse har åpenbart ligget svært lenge oppå eierens vernepliktsbok, Militärpass. Boken forteller mye om mannen, og historien om ham vil bli publisert her.