Tyske Portretter del 2

Tyske portretter del 2

Tyske portretter er så mange og varierte at det ikke holder med en side for å presentere dem.  

Tysk soldat med lue (Feldmütze), gevær 98 over skulderen og Ersatz cordfløyel bukser. Bildet er sendt fra avsenderen til sin fetter og det står at han er på permisjon og at han er i Reservist infanteri regiment nr 1. Ingen dato, dessverre, men ut fra buksene å dømme er det nok trolig at bildet er fra 1915.

Nok et portrett fra tidlig i krigen. Ingen dato eller påskrift, men også her tyder Ersatz buksene på at året kan være 1915. På hodet har han en Pickelhaube hjelm av lær. Geværet er et gevær88 med S1871 bajonett påsatt. På ryggen har han et tornister (ryggsekk) med teppe, teltduk, våpenfrakk etc festet rundt tornisteret med pakkreimer.

Nok et fotografi fra tidlig i krigen, muligens så tidlig som 1914. Ingen dato eller påskrift, men bildet er tatt av "H. Schmeiser. Photograf, Atelier. Karlsruhe. Amalienstr. 85". Nok en gang er våpenet et gevær88 med geværremmen i paradeposisjon. Bajonetten er en S1871. Merk at han har en brødposerem festet i D-ringene på patrontaskene for å fordele vekten over på skuldrene.

Nok et portrett fra tidlig i krigen, men uten påskrift og dato. Hjelmtrekket har imidlertid ikke regimentsnummer på forsiden, en praksis som ble oppgitt i 1915, så bildet er muligens tatt i 1915 eller 1916. Våpenet hans er et gevær98 med SG98/05 (Såkalt Butcher blade) bajonett.

Nok et bilde uten påskrift, men skiltet henviser til "Weltkrieg 1914" (Verdenskrigen 1914), så dateringen er enkel. Dette er en Landwehr avdeling, lett identifiserbare da de bærer karakteristiske Landwehr hatter og de eldre mørkeblå uniformene. Landwehr soldatene var ferdige med sin alminnelige militærtjeneste, men ble kalt inn som reserver i krigstid. Hovedsakelig ble Landwehr soldatene brukt bak fronten og gjorde vakttjeneste og alle slags andre oppgaver som behøvdes bak fronten. Men, da behovet for soldater var enormt var det mange Landwehr avdelinger som ble sendt til frontlinjen og slåss på lik linje med regulære hæravdelinger.

Et meget interessant foto på grunn av en liten detalj. Geværet denne vaktposten har er en 1904/07 kinesisk Mauser rifle. Mange våpen som ble laget på kontrakt, men enda ikke var levert ble tatt over av den tyske hæren da krigen brøt ut, og dette er åpenbart et slikt gevær. Fotografiet ble sendt som postkort fra segefeldt 16.01.1915 fra Fritz (Som er avbildet) til  frøken Agnes Hoch i Hornhausen i Sachsen.

Tysk soldat fotografert utendørs ved en vei. Uniformen hans er den gamle mørkeblå typen, og dette er sannsynligvis en Landwehrmann som står vakt på en av de utallige vaktpostene langs veier, broer og jernbaner. Våpenet hans er et Gevær 98. På skulderklaffene hans er enhetens nummer brodert. 66 for det 66. Regiment.

Tyske artillerisoldater. Sverdene de bærer er artillerisverd. Bildet har påskrift på baksiden: "Min bror Jakob (midt på bildet) da han gikk ut i verdenskrigen 1916."

Tysk soldat i våpenfrakk (Waffenrock) og feltlue (Feldmütze) av den gamle mørkeblå modellen. Geværet hans var umoderne før første verdenskrig, det er et I.G.71 (Infanteri gevær modell 1871). Denne soldaten tilhører antageligvis Landsturm, bestående av eldre reservister. De ble kun i svært skjeldne tilfeller benyttet til fronttjeneste og var i regelen oppsatt med utdatert bevæpning og utstyr, da de gjorde tjeneste bak fronten.

Pent portrettfoto av en offiser med en bajonett i beltet som enten er en militær KS98 (En sjelden type kort Mauser bajonett) eller en av de mange typene kommersielt lagede bajonetter som offiserer kunne kjøpe privat til bruk til uniformen på permisjoner og på tilstelninger. Fotografiet ble sendt som postkort den 13. Oktober 1916 fra Fritz Serffer (avbildet) i München til Maria Fager i Ulm.

Tre soldater som kan se ut til å være brødre. Mannen til høyre ser u til å være Gebirgsjäger, og har rang som Gefreiter.

Liten kar med for lange bukser. Postkort sendt fra Warthausen 28.10.1916.