Tyske Portretter del 3

Tyske Portretter del 3

Soldat med stålhjelm og bajonett i beltet. Ingen påskrift og dato, men sent i krigen. Problemet med gjenskinn i hjelmen synes godt på dette fotografiet.

Soldat med Ersatz bajonett i beltet. Ingen dato eller påskrift, men muligens 1914-15. Han røyker sigar, sigarer og sigaretter ble sendt som "Liebesgaben" (Kjærlighetsgaver) hjemmefra og delt ut blant soldatene. Så godt som alle soldater røkte på denne tiden.

Fra et artileri rekruttdepot i Ciney, Belgia. Avsenderen, Paul Engelmann, skriver hjem om hvordan alle nå hviler og forteller skrøner om vakttjeneste, stalltjeneste etc. Sendt 7.04.1918.  

Soldat fotografert i Russland i September 1917.

En gruppe offiserer fotografert i juni 1918. De fem er: Walter, Karle, Scmid, Nabirski og Englart. Nummer to fra venstre, Wilhelm Karle, sendte fotografiet hjem til sin Sophie Karle. De feirer forfremmelsen av Nabirski til Feldwebel.

Et spesielt bilde ettersom han bærer et svart såretmerke. Såretmerket ble først innført våren 1918 og bilder av soldater med dette merket på uniformen er skjeldne. Påskriften er også spesiell "Zur erinnerung an der weltkrieg 1914-19" (Til minne om verdenskrigen 1914-19. Fotografiet er altså tatt i 1919 og denne Feldwebelen er sannsynligvis blant dem som ikke ble dcemobilisert i 1918, enten var han i baltikum for å slåss mot Bolshevikene eller blant dem som ble satt i arbeid med å ødelegge de tyske befestningene i de tidliger okkuperte områdene.