Tyske Portretter del 9

Portretter del 9

Saksiske soldater ved slutten av krigen.

Soldater fra den 1. saksiske Jäger Bataljon (1. sächsische Jäger Batallion) fotografert i Lindenhof i Freiberg i Sachsen. Jäger soldatene ble sett på som elitesoldater. 1. Jäger Bataljon var stasjonert i Freiberg og mennene på bildet er sannsynligvis i trening der før de skal videre til fronten. Det er uvanlig å se Jägere så sent som dette, i 1917, kledd i de gamle mørkeblå uniformsjakkene i stedet for feltgrå uniform. Forklaringen er sannsynligvis så enkel som at på grunn av problemene med å produsere nok uniformer måtte de gamle brukes under trening. De er imidlertid utstyrt med moderne Gew98 Mauser geværer. Det er totalt 19 menn på bildet. En Gruppe besto av 8-10 mann, og to grupper ble organisert sammen i et Korporalschaft, dette er altså ett Korporalschaft og 6 slike dannet ett kompani på ca 140 mann. Mannen i feltgrå uniform i midten går igjen på bildene under, og alle bildene har påskrift i samme håndskrift, så det er overveiende sannsynlig at dette er hans bilder.

Soldat i feltgrå uniform bevæpnet med Karabin98 (Kar98a). Bakgrunnen er åpenbart satt opp av en fotograf, men mannen står på gress så dette er ute. Bildet er tatt i Vitrival i Belgia 9. september 1918. Dette er kun to måneder og to dager før våpenhvilen trådte i kraft og krigen var over. Situasjonen på dette tidspunktet var desperat for den Tyske hæren. De manglet mat, utstyr og ammunisjon... Mot dem sto i Tillegg til Franskmenn, Briter og Belgiere, hundretusenvis av friske Amerikanske tropper som nettop var kommet inn i krigen. Fienden hadde perfeksjonert artilleriteknikken over årene med krig og den såkalte "Trommeilden" var ekstremt presis og dødelig, mens det Tyske artilleriet ikke kunne svare grunnet mangel på ammunisjon og kanoner. Man kan se på blikket til denne mannen at han har opplevd forferdelige ting, det såkalte tusenmetersblikket. Alle ved fronten visste på dette tidspunktet at krigen var tapt og at det bare gjaldt å holde seg i live til det var over. Allikevel fortsatte kampene, drepingen, meningsløst et par måneder til før det tok slutt og det kostet mange menneskeliv.

En gruppe soldater ved Vitrival i september 1918. Mannen på bildet over er her nummer tre fra venstre i forreste rekke. Etter tilstanden på uniformene å dømme er dette veteraner, sannsynligvis frontsoldater som er trukket tilbake til hvilestilling i Vitrival før de igjen skal til fronten. Hvor mange av dem kan ha overlevd de siste to månedene av krigen?

Portrett av en ung Tysk soldat mot slutten av krigen. Han har en modell 1917 Lærgassmaske (Ledermaske) hengende rundt halsen og gevær type Gew98 med S98/05 bajonett. På slutten av krigen ble stadig yngre årsklasser kalt inn til tjeneste, og strømmen av frivillige hadde for lengst stoppet opp. Denne gutten er neppe eldre enn 18 år.