Gewehr98

GEW98 (Mauser)

Tyske frontsoldater væpnet med Gew98.

Gew98 var det tyske standardgeværet fra 1898 av, men var ikke vanlig i bruk før lenge etterpå.

Gew98 med original reim og 98/05 bajonett. Geværet er av tidlig type, før eller under 1915, uten fingergrep skåret inn i fortreet.

Gew98 ble som designasjonen antyder valgt som tysk standardgevær i 1898. Geværet erstattet det allerede umoderne Gew88. Paul Mauser hadde tidligere fått solgt sine geværer til utlandet, f.eks den spanske modell 1893, men først med modell 1898 ble designet hans perfeksjonert.Gew98 mekanismen er den alle senere Mausergeværer er basert på. Dette er den mest brukte våpentypen noensinne, både i militær og sivil bruk.

Tysk soldat med Gew98 fotografert i juli 1916, denne soldaten heter faktisk Fritz (Britene kalte alle tyskere for Fritz som økenavn)

Gew98 hadde en rekke fordeler sammenlignet med sin forgjenger Gew88. Geværet tålte sterkere ammunisjon, det hadde langt bedre sikkerhet for skytteren i tilfelle en patronhylse skulle revne i kammeret, da gassavledningshullene gjorde at faren for å bli blindet av varme kruttgasser ble borte. Gew98 var også langt mere driftssikkert enn sin forgjenger da magasinbunnen var tett m.m. Lading med Mauserklips er også svært raskt og effektivt.

Unge Saksiske soldater fotografert under trening. Bildet er sannsynligvis tatt etter 1915. De har gamle mørkeblå (Dunkelblau) uniformer, og gamle patrontasker, og Pickelhaube hjelmer med overtrekk som ikke har enhetsnumre. Instruktøren er åpenbart en gammel frontsoldat da han har et bånd i knapphullet som viser at han har vunnet Jernkorset av andre klasse. At rekrutter under trening fikk Gew98 tyder på at det er i annen halvpart av krigen. Dette er svært unge soldater, og sannsynligvis studenter som har meldt seg frivillig til tjeneste. De yngste aldersgruppene ble ikke kalt inn til tvungen verneplikt før sent i krigen.  

Instruksjon i bruk og vedlikehold av Gew98, fra "Dienstunterricht des Deutschen Pioniers", von Rabenau, Berlin 1915. (Tjenesteforskrift for den tyske pionersoldat.)

Typisk for Gew98 er "Lange" baksiktet. Dette siktet ble på senere typer Mausere erstattet med en lavere type sikte.

Gew98 geværet skulle altså være det tyske standardgeværet, men ved utbruddet av første verdenskrig var fortsatt nokså få enheter satt opp med Gew98. Produksjonen gikk på høygir, imidlertid og før verdenskrigen sluttet var Gew98 enerådende på tysk side. De gamle Gew88 var faset ut og sendt bak fronten eller sendt til Tyrkia som hjelp.

Dramatisk bilde fra skyttergravene, 1916. Geværene som ligger klare på skyttergravskanten er Gew98 Mausere.

Gew98 mekanismen har blitt brukt praktisk talt uten endringer helt frem til moderne tid. Imidlertid gjennomgikk geværet mindre forbedringer allerede under første verdenskrig. På de første versjonene kunne man ta ladegrep også når geværet var tomt. Tidlig under første verdenskrig ble en ny magasinbunn innført som stoppet sluttstykket når magasinet ble tomt. Fingergrep ble også fra 1915 skåret i fortreet.

Keiser Wilhelm inspiserer soldater på vestfronten. De er væpnet med Gew98 og 98/05 bajonetter i lærbalg.

Etter første verdenskrig var Gew98 geværet i bruk i mange land. Mange lå igjen etter verdenskrigen, eller ble gitt som krigsskadeerstatning fra Tyskand. Polen brukte disse geværene, mange lå igjen i Russland og ble brukt i revolusjonen og den påfølgende borgerkrigen. Tyrkia hadde fått mange gew98 i våpenhjelp fra Tyskland under krigen og de kjøpte opp flere etter krigen.

I Tyskland ble geværet brukt av Weimar republikkens Reichswehr. Når Kar98K, den tyske hærens standardvåpen under andre verdenskrig (Basert på Gew98 mekanismen), ble innført ble Gew98 faset ut. Geværet ble modifisert med moderne lavt baksikte, og det ble etterhvert kun brukt av Luftwaffe, Kriegsmarine og av SS

Sent i krigen hadde Tyskland begynt å eksperimentere med en ny type baksikte for Gew98. Det gamle Lange Visier lot seg ikke lett tilpasse til de nye typene ammunisjon som var utviklet, de såkalte S og sS patronene som skjøt en flatere bane enn eldre ammunisjon, resultatet var at minsteinnstillingen på Lange siktet ble 400meter og det kunne føre til at man skjøt for høyt på kort hold. Imidlertid, ved krigsslutt ble disse eksperimentene ikke fullført og først i 1922 ble de første geværene utstyrtmed nye flate sikter.

Geværet på bildet over er et svært skjeldent eksemplar. Låskassen er stemplet Spandau 1918. Spandau arsenalet sluttet å lage Gew98 allerede tidlig i 1917, men en del låskasser ble fortsatt laget av underleverandører. Denne er laget av Pieper. Disse Spandau merkede geværene ble satt sammen ved Danzig arsenalet, men dette er et av svært få dokumenterte eksemplarer (3 kjente) som ble satt sammen ved arsenalet i Erfurt tidlig i 1918. Dette i seg selv gjør geværet svært skjeldent

Geværet er altså stemplet Spandau 1918. Det har blitt stemplet med en asterisk/stjerne og er en variant som kalles Sterngewehr, stjernen betyr at våpenet ikke var innenfor toleransekravene og måtte omarbeides på nytt for å kunne aksepteres av hæren, dette er også skjeldent trekk. Stokken har uvanlig  klare  og fine inspeksjonsstempler.

Baksiktet, av tidligste type, satt på i 1922, har ikke blitt oppgradert senere. Dette er høyst uvanlig da Tyskland på 1930 tallet oppgraderte gamle sikter til å passe kun sS patronen som da var blitt standard. Dette er nok et skjeldent trekk som gjør akkurat dette geværet til et særdeles skjeldent og uvanlig eksemplar. Dette er Gew98 slik de var tidlig i etterkrigstiden, helt uten senere forandringer.

Under er nok et Gew98 modifisert under Weimar republikken. Dette geværet har også en Pieper laget låskasse merket Spandau 1918, en mindre vanlig merking.

Dette geværet har fått nytt baksikte påsatt ca 1924. I motsetning til geværet over har siktet deretter blitt oppgradert til sS ammunisjon.

Dette geværet er altså også 1918 Spandau, men altså produsert av Pieper og satt sammen av Danzig arsenalet. Baksiktet er merket 147 som betyr at det er laget av J. P. Sauer, og er et tidlig og mindre vanlig baksikte. På disken på stokken har geværet et skjeldent merke. O.I0226. Dette er et eiendomsstempel fra Ostseeflotte, østersjøflåten, så våpenet har tilhørt Tyske Kriegsmarine.

Etter Nazistenes maktovertakelse ble rustningsprogrammene intensivert kraftig og mange Gew98 ble gjort om til moderne standard med nye baksikter.

Gew98 modifisert ca 1935. Geværet har fått nytt baksikte, men er ellers uforandret. Dette geværet har sannsynligvis blitt brukt av Luftwaffe eller SS.

Laget av Waffenwerke Oberspree Kornbusch & Cie i 1917, en skjelden produsent dette også. Baksiktet er merket S/42G som viser at siktet er laget av Mauser i 1935. De fleste Gew98M med modifisert baksikte har denne type sikte.

I mange år etter første verdenskrig ble Gew98 benyttet. Legion Condor, den tyske Luftwaffe enheten som hjalp Franco under den Spanske borgerkrigen var oppsatt med modifiserte Gew98 (Se geværet over).

Også på den Spanske folkevalgte regjeringens side ble Gew98 benyttet. Den første våpenhjelpen til Spania fra Sovjetunionen besto av utenlandske geværer som ikke skulle kunne spores til Sovjetunionen. Disse våpnene kom til Spania i oktober og november 1936. Den Norske Spaniaveteranen i den 11. Internasjonale Brigaden, Willy Davidsen, brukte et slikt gevær merket Danzig 1918.

Gew98 brukt i den Spanske Borgerkrigen på republikansk side. Våpenet kom som våpenhjelp fra Sovjetunionen.