handejector

Smith & Wesson Hand Ejector Second Model

Da britene ikke klarte å produsere nok revolvere i starten av første verdenskrig inngikk de en kontrakt med Smith&Wesson i USA som produserte store N-ramme revolvere som kunne kamres i britisk kaliber .455 (11.43mm). I 1914 ble ca 5000 revolvere av typen Hand Ejector first model levert, og fra 1915 den betydelig forenklede second model. First model hadde et system med tre låser på sylinderen og en kappe rundt utstøterstaven. Dette ble sett på som for komplisert og sårbart i gjørmete skyttergraver, og second model som sees under her hadde kun to låser og ingen kappe under løpet. Ca  65000 av disse ble levert. Begge modellene er i dag sjeldne, spesielt siden mange av dem har blitt modifisert til å kunne bruke mer tilgjengelig ammunisjon, .45ACP og .45 Long Colt. Slike i originalkaliberet er derfor vanskelige å finne.

Hylsteret øverst på bildene har tilhørt L. P. Sedgwick som gikk inn i Royal Flying Corps som pilot i 1916. Det har vært med i luftkamper med dobbeltdekkerfly. Det er sjeldent å finne utstyr som er mulig å knytte til det tidlige flyvåpenet.