Håndgranater

Håndgranater

Håndgranater har vært i bruk i hvert fall siden 1500 tallet. De besto i utgangspunktet av beholdere av jern eller keramikk med kruttladning i og lunte. Imidlertid førte endringer i militærteknologi og militære strategier til at håndgranaten gikk ut av bruk på tidlig 1800 tall.

Under den Russisk-Japanske krig, og særlig i kampene rundt Port Arthur, viste det seg imidlertid at improviserte sprengladninger som kunne kastes hadde stor effekt. Ny teknologi og den nye måten å slåss på, - skyttergravskrigen, førte til at håndgranaten som våpen ble gjenfødt og fikk en stor rolle.

Håndgranatene kom i utallige utførelser. Øverst over er en Fransk Raquette hådgranat. Denne ser svært improvisert ut, og består av en stålsylinder fylt med en sprengladning. Innsiden av stålsylinderen er skåret i et rutemønster så granaten skal fragmenteres når den eksploderer og sende ut en skur av splinter. Neste rekke til venstre er restene av en tidlig Britisk håndgranat. Den har rester av et treskaft som ble brukt til å kaste den. I midten er endestykkene til en tysk Stielhandgranate, en Tysk stavhåndgranat. Nederst til venstre schrapnell kuler fra en kardeskladning. nederst i midten en Fransk F2 håndgranat som vil ha antentes ved slag mot tennsatsen. Til høyre er restene av en Tysk egghåndgranat som har eksplodert. i tillegg til varme og trykk vil disse splintene ha vært svært farlige.   

Riktig kasteteknikk for håndgranat. Fra "Notes on Grenade Warfare", Washington Government Printing Office, 1917.

Britisk Mills håndgranat datert desember 1916.

Illustrasjonene viser hvordan Grenaderer inntar og "renser" en skyttergrav. Fra "Notes on Grenade Warfare", Washington Government Printing Office, 1917.

Man skiller mellom offensive og defensive håndgranater. De defensive har sterke ladninger og gjør skade over et stort område, og grunnpremisset er at disse kastes fra dekning og derfor ikke vil skade kasteren. Offensive håndgranater, derimot, antas å bli kastet av fremrykkende soldater som ikke er i dekning, og disse gjør derfor skade over et mindre område da de skal ramme de de kastes mot uten å gjøre skade på kasteren.

Det finnes uhorvelig mange typer håndgranater fra første Verdenskrig, langt flere enn dem vi presenterer her.