Innsamling til krigen

Innsamling til Krigen.

Over hele verden ble det samlet inn penger og spesielt gull til krigen. Tyske emigranter samlet inn for å støtte fedrelandet. I den forbindelse ble en rekke forskjellige ting laget og gitt ut til dem som bidro så de hadde synlige bevis på at de hadde støttet fedrelandet i den tunge tiden. Her er noen eksempler på slike gjenstander.

Jernmynt fra 1916

Denne jernmynten er typisk for gullinnsamlingene. På forsiden er det skrevet "In Eiserner Zeit", "I jerntiden", eller muligens bedre oversatt som "I den jernhårde tiden". Den er datert 1916.

På baksiden er innskriften "Gold gab ich zur wehr eisen nahm ich zur ehr". "Jeg ga gull til forsvar og tok (imot) jern til (min) ære".

Jernring fra 1914, USA.

Denne ringen er laget av en Tysk emigrantorganisasjon i USA i 1914. Organisasjonen var sannsynligvis Deutsche Heimat Gesellschaft i New York.

Teksten på ringen lyder:

"Dem alten vaterland die true zu beweisen gab ich in schwerer zeit ihm gold für dieses eisen, 1914 DHG NY."

"For å bevise min troskap til det gamle fedrelandet ga jeg i den tunge tiden gull for dette jernet, 1914 DHG NY

Messingring, USA.

Denne messingringen, her fotografert sammen med jernringen over, har ingen inskripsjon bortsett fra Jernkorset (Malteserkorset) på forsiden.

Denne ringen skal ha vært gitt i bytte for en giftering av gull i følge ringens opprinnelige eier.

Papirbevis på donasjon til fedrelandet.

Her er innsamlingsbevis fra Valparaiso (Sannsynligvis valparaiso i Indiana, USA.)

"Von dem Herrn W. Ianke USD 50 als beitrag für die Deutsche sammlung zur unterstützung der infolge des krieges notleidenden für monat III erhalten zu haben bescheingt. Valparaiso den Juli 1915", "Es wird gebeten Schecks an die order "Deutsche Sammlung" auszustellen."

"Fra herr W. Ianke 50 dollar som bidrag for den tyske innsamling til understøttelse av dem som som følge av krigen er nødlidende for måned 3 mottatt og bekreftet.", "Det bes om at sjekker skrives ut til "Den tyske Innsamling"".

De to ringene som er avbildet på denne siden og historien bak dem har jeg fått av A. Gustaf Bryngelson i Idaho USA, en stor takk til ham for vennskap og hans alltid like imponerende hjelpsomhet.