Kar98a

KAR98a (Mauser)

Tysk Kar98a

Kar98a er den korte versjonen, karabinversjonen, av Gew98.

Kar98a erstattet den utdaterte Kar88 for artilleri, Kavalleri og MG tropper.

Tysk Uhlan kavallerisoldat står vakt under en bro i Belgia. Han er væpnet med Kar98a og Ersatz bajonett. Schapka hjelmen er også Ersatz og laget av filt.  

Etterhvert ble Kar98a også mye brukt av andre enheter, da et kort og lett gevær var lettere å bruke i skyttergravene. For eksempel ble de etterhvert så berømte og beryktede Sturmtruppen (Stormtropper) utstyrt med dette geværet.Stormtoppene var spesielt utstyrt for å storme fiendtlige skyttergraver, og var langt lettere utstyrt enn vanlige infanterisoldater. Stormtroppene måtte ha fart og mobilitet, ofte fulgte de gasskyene og hoppet ned i fiendens skyttergraver mens fienden var opptatt med å få på seg gassmasker.

Tysk infanterisoldat med Kar98a. Merk at han har et bånd i knapphullet som viser at han har vunnet jernkorset av 2. klasse.

Etter verdenskrigen beholdt Tyskland en del av disse våpnene da versailles traktaten satte sterke begrensninger på hvor mange og hvilke våpen tyskland fikk lov til å ha. På den tiden anså man fortsatt lange geværer som farligere våpen enn karabiner og Tyskland fikk derfor kun ha et mindre antall geværer og flere Karabiner.

Kar98a laget av Erfurt arsenalet i 1917. Over kronen er den stemplet 1920, et inspeksjonsstempel som viser at dette er en av de 100.000 våpen tyskland legalt fikk beholde etter verdenskrigen.

Disse karabinene ble brukt av Reichswehr i mellomkrigstiden, etterhvert som tysk våpenproduksjon skjøt fart igjen midt på 30 tallet ble våpnene i stadig større grad faset ut og brukt av politi, luftwaffe og SS.

Her er en karabin98a som viser tegn til bruk både under første verdenskrig,i urolighetene som fulgte, under Weimar republikken og andre verdenskrig.

Våpenet har mye slitasje, ikke rart når man ser rollen det har spilt i verdenshistorien....

Laget ved Erfurt arsenalet i 1918 og ble brukt under første verdenskrig. Stokken er stemplet EWB som står for Einwohnerwehr Bayern. EWB var en Bayersk milits som var konservative og slåss mot sosialister og kommunister i de kaotiske tidene etter nederlaget i første verdenskrig. I 1921 ble organisasjonen oppløst og våpenet ble overtatt av Weimar republikken,noe som vises av republikkens kontrollstempel 1920. Denne karabinen kom til Norge med de Tyske okkupasjonsstyrkene. Sine siste år i bruk ble geværet brukt som skytterlagsrifle med innstikkspipe i kaliber .22LR.

Josef Edenhofer

Pengeteller og banktjenestemann fra Rosenheim, som den 15. April 1919, gjennom en trist død i 42 års alder falt. I løpet av 4 1/2 års tro pliktoppfyllelse har den avdøde uavbrutt sett døden i øynene, såvidt hjemkommet, døde han ved forsvaret av sin fødeby heltedøden.

Kommunistene i Bayern utropte Bayern til Sovjetrepublikk og EWB og frikorpsene slåss mot dem. Så, Josef Edenhofer kan vel ha vært en av dem som bar våpen som Karabinen over og falt i disse kampene.

Karabinek WZ98

Polen overtok en del tyske maskiner fra tysk våpenindustri og fortsatte produksjonen av Kar98a, under designasjonen Karabinek WZ98, i lang tid fortsatt. Bortsett fra noen svært få detaljer, utformingen av stablekroken, remfestene m.m., er den polske Karabinek WZ98 helt identisk med kar98a.

Polsk karabinek WZ98 med meget skjelden original polsk geværrem.

Laget i Warszawa i 1928, Warszawa og Radom arsenalene laget Karabinek WZ98 i mellomkrigstiden.

Utformingen av stablekroken er en av få detaljer som skiller Karabinek WZ98 fra Kar98a.