Preussischer Landes Kriegerverband

Preussischer Landes-Kriegerverband

Preussischer Landes-Kriegerverband var etterfølgeren til Deutscher Kriegerbund, en organisasjon som i første rekke var dannet for å sørge for verdige begravelser for falne tyske krigere. Denne 25 års sløyfen er av første type og kan derfor dateres til ca 1898-1922.

25 års merket har keiserkronen øverst, som viser at denne sannsynligvis er fra før 1918. Den Preussiske ørnen over det Svart/Hvite våpenskjoldet er i særdeles flott utførelse, også typisk for de tidlige utgavene av denne sløyfen.