Lasaretter

På Lasarettet

Et feltlasarett, for den saks skyld et hvert krigssykehus under første verdenskrig, ville fortone seg som et rent helvete sett med moderne Norske øyne. Det fantes ikke antibiotika, det var ennå ikke oppfunet, og infeksjoner som vi i dag kan behandle lett var ofte dødelige. Medisinen var primitiv og legene generelt overarbeidet under det enorme antallet sårede som strømmet inn. Artilerigranater, giftgass, middelalderske nærkampvåpen.... Skadene mange fikk var forferdelige. Amputasjoner og død var vanlig kost på sykehusene.

Tysk førstehjelpsstasjon, feltlazarett, nær fronten. Sårede soldater ligger på bårer foran teltene. I bakgrunnen er feltapoteket, en vogn med kvister på taket til kamuflasje. Første stopp på vei mot sykehusene lenger bak fronten.

På vei til førstehjelpsstasjonen. Sanitetssoldater bærer en såret vekk fra fronten.

Kamuflert dekningsrom for sanitetssoldater ved fronten. Løpegraven har fått eget navneskilt: "Blottnitz Alle"

Etter behandling på de mest fremskutte lasarettene ble sårede sendt bakover fra fronten, gjerne til sykehus i hjemlandet. Egne hospitaltog fraktet sårede hjemover.

Sårede i stripete sykehusklær. De to i midten i første rekke er Landwehrmenn. Fotografiet er sendt som postkort fra Reserve Lasarettet i Augsburg i april 1915

Fra Lazarett Tauberbischofshein i juni krigsåret 1916. Skiltet i forgrunnen sier "Stellung wird gehalten 1916", stillingen holdes 1916.

Fra Lasarettet i Lemberg i september 1916. Krigslasarett 57 i Sobiesky skolens lokaler.

I Frankrike Juli 1915. Sanitetssoldat.

18 Juli 1915. Merk legen med røde kors kragespeil, armbånd og hvit hatt.

Sårede, sykesøstre og leger poserer i Hamburg i februar 1915.

Dette fotografiet har ingen påskrift eller poststempler, men fra sykehusuniformene på de tre mennene bak til venstre og kvinnene som nok mest sannsynlig er sykesøstre må man anta at dette er tatt på et lasarett. Mange religiøse og patriotiske kvinneorganisasjoner drev pleie av sårede, og bekledningen til sykepleierne varierer veldig fra sykehus til sykehus.

Falmet fotografi fra lasarettet i Mitau (nå Jelgava i Latvia).

Ingen påskrift eller dato, men sykehustøflene og sykehusbuksene taler sitt tydelige språk.

Falmet foto fra Kriegslazarett Sint-Truiden, Belgia, i mai 1918.

Ingen dato eller påskrift, men muligens tidlig i krigen.

Reserve Lazarett II i Dresden. Sendt fa en såret til en såret kamerat i februar 1916.

På et lasarett, 8.03.1918.