Minenwerfer

24,5cm Minenwerfer (Bombekaster)

Få våpen var så fryktet som de store Tyske bombekastergranatene, som av britene fikk tilnavnet Whizzbang. Disse enorme granatene kunne forårsake stor skade og kunne lande nede i skyttergravene, og det gjorde dem ekstra farlige.

Der en vanlig artillerigranat vil ha en nokså flat bane og mest av alt være farlig om den treffer skyttergravskanten, med mindre man er ute i åpent lende, blir denne granaten skutt høyt opp på nært hold og faller nesten rett ned, så den kan lande nede i skyttergraven. Granaten fikk tilnavnet sitt, whizzbang, av at den gikk sakte gjennom luften og svirret avgårde og derfor laget en distinkt summende lyd. et trenet øre kunne høre hvor den var på vei og om den ville treffe i nærheten eller ikke.

En etterlatt Minenwerfer i nærheten av Bixschoote, 1917. legg merke til granaten som stikker opp av vannet. Bildet er sakset herfra.

Tysk soldat fra den Bayerske Minenwerfer Batl. 21. Joseph Schwarzenböck. Han bærer bajonett S98/05 i beltet og har puttees oppover leggene i stedet for de vanlige høye lærstøvlene. Blomstene på uniformen viser at da bildet ble tatt skule han reise til fronten. Dette kortet er laget til minnegudstjenesten etter at han falt og ble begravet langt hjemmefra. Det lyder:

"Schriftliches andenken im gebete an den tugendsamen jüngling Joseph Schwarzenböck, bauersohn von Pfaffenkirchen, Pfarrei Obertaufkirchen, Soldat bei Bayer. Minenw. Batl 21, 4. kompagnie, welcher am 27. september 1918, früh 7 uhr, im alter von 21 Jahren 4 monaten, durch granatsplitter den heldentod fürs Vaterland starb. Er liegt in Magdalea lagerfriedhof begraben."

Skriv til minnne i bønn om den fromme yngling Joseph Schwarzenböck, Bondesønn fra Pfaffenkirchen, i prostiet Obertaufkirchen, Soldat ved den Bayerske Minenwerfer Bataljon 21, 4. kompani, som den 27. september 1918, klokken 7 på morgenen, ved 21 års og 4 måneders alder, på grunn av granatsplinter fant heltedøden for fedrelandet. Han ligger begravd på Magdalea leirkirkegård.

Så, her er en av soldatene som avfyrte disse enorme granatene, en ung mann som døde så vidt over en måned før det ble fred.

Whizzbang granatene var svært fryktet, noe denne teksten fra skyttergravene uttrykker med all mulig tydelighet:

Far, far from Wipers (Ypres) I long to be.

Where German snipers can't get at me.

Damp is my dugout, cold are my feet.

Waiting for Whizzbangs to send me to sleep.