Mange måter å dø på

Mange måter å dø på.

Her er samlet et par kort som gir detaljer om hva som skjedde og et par som omhandler de største slagmarkene.

Anton Iberle

Mangeåig tjenestegutt hos Königsberger i Gallingkofen, Soldat i 11. infanteri regiment, 9. kompani. Døde heltedøden for fedrelandet den 12. Juni 1917 av et Schrapnellskudd i hjertet i slaget ved Wytschaete ved 27 års alder.

(Schrapnell, også kalt Kardesk, er artilleriammunisjon som eksploderer over bakken og sender ut et stort antall kuler i alle retninger.)

Georg Lutz

Ersatz Reservist i infanteri regiment 248, 10. kompani. Født den 22. Januar 1882 i Ertingen, døde heltedøden for fedrelandet den 16. April 1918 foran Albert.

(Albert er en av de viktigste byene ved Somme fronten)

Georg Maier

Bondesønn fra Friestätt, soldat i det 12 Kongelige Bayerske infanteri regiment, 12. Kompani. Som i Oktober 1915 i alder av 21 år, nesten 11 måneder på slagmarken, på grunn av en fiendtlig håndgranat på ærens mark, fant heltedøden for fedrelandet.

Johann Stegerer

Gefreiter i 11. infanteri regiment Maskingevær kompani. Innehaver av jernkorset av 2. klasse. Født den 13. mai 1897 i Kneiting, død den 27. August 1918 på grunn av et artilleriskudd ved Billaj.

Josef Eichinger

Soldat ved det kongelige Bayerske 11. infanteri regiment, 8. Kompani. Som ved 22 års alder som følge av et skudd i hodet den 2. August 1916 døde heltedøden for fedrelandet.

Josef Geigenfeind

7. Bayerske infanteri regiment, 2. kompani. Innehaver av fortjenestekrset og jernkorset av 2. klasse. Født den 1. April 1894, død den 15. juli 1918 på grunn av en granatfulltreffer.

Klement Siferlinger

Kunstmølle- og bakerieiersønn fra Antwort ved Endorf. Soldat ved infanteri liv regimentet, 1. kompani. Som den 11 Juli 1916, i de harde kampene ved Verdun, i sitt 21 leveår, døde heltedøden for fedrelandet.

Lorenz Doblinger

Kalkverksarbeider fra Sallern, Infanterist i 3. Ersatz regiment, født den 6. januar 1891 i Kruckenberg. Som følge av et skudd i hjertet døde han den 5. mai 1916 heltedøden for fedrelandet.

Xaver Beck

Soldat i det Kongelige Bayerske 4. reserve infanteri regiment, 12. kompani, innehaver av jernkorset 2. klasse. Født den 3. desember 1889, døde heltedøden for fedrelandet den 2. August 1918 som følge av et skudd i magen.

Sebastian Hangendobler

Økonomsønn fra Bad Aibling, Soldat ved Berg-Maskingevær avdeling 209. Som den 8. April 1918 under utførelse av sin plikt med å bringe forsyninger til stillingen fant heltedøden ved et granatskudd.