Så mange døde

Så mange døde.... 

Her er enda flere minnekort. Det som vises på sidene her er bare noen få av de hundretusener slike kort som har blitt laget.

Joseph Müller

Økonomsønn fra Aufing bei Bernau. Soldat ved det 15. Bayerske reserve infanteri regiment, 10. Kompani. Døde den 13. Mars 1916 i Lazarett zu Freiburg im Breisgau på grunn av en kraftig skade han fikk ved Verdun i alder av 23 1/2 år.  

Franz Gronmaner

Fra Kardorf, Soldat ved ifanteri Liv regimentet. Innehaver av jernkorset 2. klasse og militærfortjenestekorset 3. klasse med sverd. Født den 14. April 1886 i Kardorf, døde heltedøden for fedrelandet den 29.August 1917.

Alois Amberger

Møllersønn fra Zeching. Kanoner i det bayerske reserve artilleri regiment, 3. batteri. Som den 9. november som følge av kraftig skade og lungebetennelse i alder av 30 år i foreningslasarettet i Wittstock Doffe døde heltedøden for fedrelandet.

Tre brødre!

Bønn til ettertanke for de tre brødre og økonomsønner fra Pinkhofen som i kamp for fedrelandet i frankrike har falt.

Georg Fischer

Soldat i 13. Reserve infanteri regiment, falt den 20 August 1914 i alder av 28 år.

Anton Fischer

Reservist i 7. Württembergske infanteri regiment, falt den 11. September 1914 i alder av 26 år.

Joseph Fischer

Ersatz reservist i 16 infanteri regiment, falt 26. mai 1915 i sitt 22 leveår.

Josef Edenhofer

Pengeteller og banktjenestemann fra Rosenheim, som den 15. April 1919, gjennom en trist død i 42 års alder falt. I løpet av 4 1/2 års tro pliktoppfyllelse har den avdøde uavbrutt sett døden i øynene, såvidt hjemkommet, døde han ved forsvaret av sin fødeby heltedøden.

(Edenhofer døde under kampene i tyskland etter våpenhvilen, da revolusjoner og motreaksjoner fra frikorpsene var dagens orden.)

Jakob Leising

Gefreiteri 18. Bayerske reserve infanteri regiment, 12. kompani. Innehaver av Jernkorset 2. klasse og Militær-fortjenestekorset 3. klasse. Født den 2. Juni 1896, falt i Argonne den 15. oktober 1918.

Josef Kieninger

Sersjant 2. Bayerske Landwehr Felt Artilleri regiment. Født 24. Januar 1886 i Oberalfingen, såret den 10. Oktober og død den 12. Oktober 1918 i lasarett Oches i Ardennene.

Christian Eyrich

Fra Bavendorf. Reservist i infanteri rgiment 124, 2. kompani. Født den 17. Januar 1891. Såret den 25. August på slagmarken ved Grand-Failly og død den 10. September i lasarett i Dietenhofen

Georg Gruber

Söldnersønn i Gassau. Skytter i det 3. maskingeværkompani 20. Bayerske infanteri regiment. Innehaver av Jernkorset 2. klasse. Som i alder av 21 år den 4. April 1918 siden kampene ved Moreuil er savnet.

Herr Johan Kropfmüller

Husmann i Wildenranna, Infanterist i det kongelige Bayerske Landwehr Infanteri regiment, 6. kompani. Som i en alder av 29 år døde heltedøden ved Souain den 7. Mars 1915.

Xaver Blieninger

Bondesønn fra Prölling. Soldat ved det Bayerske reserve infanteri regiment nr 15, 5. kompani, Som i kampene ved Somme den 30. Oktober 1916 i 31 leveår døde heltedøden for fedrelandet.