Enda flere døde

Og... Enda flere døde...

Så uendelig mange døde... Og, ingen store tall hjelper oss til å forstå hva krigen gjør. Disse kortene, derimot, med sine bilder og beskrivelser av individene som falt, sier mye mer. De gjør katastrofen langt mere personlig og forståelig i all sin gru.

Joseph Pichler. Malersønn fra Oberwald i prostiet Engelsberg. Soldat i det 16. Bayerske Infanteri Regiment. 8. kompani. Han falt den 14. Juli 1916 ved Somme på grunn av en håndgranat i en alder av 23 år.

Wilibald Jung, infanterist i det 15. Bayerske Infanteri Regiment, 3. kompani. Født 6. Juli 1896 i Altisheim, falt 18. Juli 1916 i Frankrike.

Franz Schiekling, bondesønn fra Helmbichl, i prostiet Teisendorf. Kriger i det 12. Bayerske Reserve Infanteri Regiment, 3. kompani. Som,den 24. Juli 1916 ble hard såret og dagen etter etter mottak av de hellige dødssakramenter i sitt 25. leveår fra Gud fikk heltedøden for fedrelandet i et feltlasarett.

Philipp Mader fra Preming som sto ved fronten siden begynnelsen av krigen og som den 22. oktober 1916 i sitt 41. leveår led heltedøden på grunn av en fiendtlig mine.

Robert Hotz. Sjåfør ved felt artilleri regiment 50. Fød i Stetten den 1. oktober 1898, død i Halle den 17. februar 1918 som følge av en alvorlig sykdom han fikk i felt .

Georg Gütinger, Pioner, født den 22. Juli 1893 i Sundelfingen, falt på ærens mark den 14. juli 1915 ved Eftres (Nordfrankrike).

Så mange døde, og hver og en var noens sønn, far, ektemann....