Nepal

NEPAL

 Mange folk fra forskjellige deler av det Britiske imperiet slåss på Britisk side. I tillegg slåss allierte, deriblant Nepal, for Britene. Ghurka soldatene, legendariske i Britisk militær historie, ble og blir, rekruttert fra Nepal. I tillegg gikk regulære Nepalesiske militære enheter inn for å overta britiske enheters oppgaver i India slik at flere Britiske tropper kunne frigjøres til krigføringen i Europa.

Det slåss også en mindre kontingent nepalesiske soldater (Som altså ikke var i Britiske Ghurka regimenter) på vestfronten. Det er lite informasjon å finne om deres innsats, annet enn at de hadde tap ved flere av de store slagene. Det har ikke lykkes oss å finne fotografier av dem eller gode beskrivelser av deres innsats. Vi vet heller ikke mye om deres utrustning, men må anta at de i stor grad var utstyrt med Britiske våpen og utstyr. Imidlertid har vi funnet noen få typisk Nepalesiske våpen med Britiske merker og årstall, som kan ha vært våpen de hadde med seg til fronten fra Nepal.

Denne tradisjonelle Nepalesiske Kukri kniven er en tung og stor Bhojpure Kukri i en tradisjonell Nepalesisk slire som dessverre mangler stroppene som skal være festet på den. Dette kan muligens ha vært en Kukri brukt av de første Nepalesiske enhetene som kom sine allierte Britene til unnsetning, ettersom den er datert 1914. Dette er et tungt og solid håndsmidd knivblad av høy kvalitet.

Datostempelet 1914 og det Britiske akseptansestempelet "broad arrow" er dobbeltstemplet, åpenbart håndstemplet og stemplet på nytt fordi det første stempelet ble for svakt.

Denne Kukri kniven, datert 1916 er betydelig lettere enn de vanlige Bhojpure Kukri knivene brukt av Nepalesiske soldater, den er tydelig inspirert av MkII knivene Ghurka soldatene i Britisk tjeneste brukte, men denne er håndsmidd og har en typisk Nepalesisk slire som er svært annerledes enn de Britiske slirene.  

På baksiden har sliren et rom for en mappe som har inneholdt knusk. De to små redskapene, en liten kniv og et ildstål formet som en liten kniv, som ble brukt sammen med Kukri kniven, mangler dessverre. Kukri kniven har et svært vellaget og velbalansert håndsmidd blad.

Stempelet på bladet er HGR1916. Hva stempelet betyr er uklart, om HGR er en produsents stempel eller om det kan ha med Kong George (George Rex) å gjøre?

Denne Kukri kniven, datert 1917, er også lett og nokså nært det Britiske MkII mønsteret. Denne har også en typisk Nepalesisk slire.

Denne har en variant av det Britiske akseptansestempelet kjent som "broad arrow" over årstallet 1917.

Ettersom Kukri kniver i moderne tid ofte forfalskes, særlig de Britiske militære Ghurka knivene, har det vært diskusjon om disse stemplene kan være ekte. Så langt vi kan finne ut er de det, mange tegn tyder på det. Opprinnelsen til disse tre knivene, fra hauger av andre kukri kniver et amerikansk firma fant og importerte usortert fra et gammelt militært lager i et kongelig palass i Katmandu, altså urørte gamle lagre og ikke fra vanlige kilder til forfalskninger, tyder på at disse knivene og stemplene på dem er ekte. Det er mulig og sågar sannsynlig at disse knivene har vært i Europa med Nepalesiske soldater under første verdenskrig.

Et lite, og ufullstendig, glimt inn i Kukri knivens evolusjon (Ikke inkludert de offisielle Britiske Ghurka utgavene):

Øverst: en stor kukri kniv fra Viktoriatiden, merket med Nepalesisk alfabet på bladryggen. Denne har tilhørt et av palassregimentene, den kongelige "garden" i Katmandu og er et gedigent blad, svært tungt og langt og er mer å regne som et sverd enn en kniv. På engelsk refereres denne typen til som "Long Leaf" Kukri. Slire og tilbehør er avbildet over Kukrien. Kukrien er fra håndtak til spiss 19 tommer lang, litt over 48 centimeter.

Midten: En tidlig type Bhojpure Kukri, en mindre og lettere variant enn "Long Leaf" Kukrien. Denne er to tommer kortere, men har et bredt og tykt blad og er temmelig tung. Dette er Kukrien med dato 1914 som er vist over.

Nederst: En senere type Bhojpure Kukri, dette er kukrien datert 1916 over. Denne er like lang som den tidligere Bhojpure Kukrien, men har et slankere og smalere blad og er betydelig lettere. Dette er en håndsmidd kniv, men følger samme mønster som Britenes lette og slanke MkII Kukri brukt av Ghurka regimentene under første verdenskrig.